Βέλτιστες πρακτικές από την DYNAMARINe για τη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε...

Βέλτιστες πρακτικές από την DYNAMARINe για τη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο

603
Βέλτιστες πρακτικές από την DYNAMARINe για τη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο
Επιχείρηση μεταφόρτωσης πετρελαίου στη θάλασσα της Γουινέας στη Δυτική Αφρική/ Πηγή: DYNAMARINe

Στο διεθνές συνέδριο μεταφόρτωσης πετρελαίου μεταξύ δεξαμενοπλοίων (International Forum on Ship To Ship) IFSTS2018 με χορηγό τον όμιλο Tsakos, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Μαρτίου, η DYNAMARINe σχεδιάζει να παρουσιάσει πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων για τις διεθνείς εξελίξεις στη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο-πλοίο (Ship to ship transfer Operations).

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων IFSTS 2016 με χορηγό τον όμιλο Tsakos & IFSTS 2017 με χορηγό την Tms Tankers, στο Λονδίνο αποφασίστηκε η διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου στην Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα μεταφόρτωσης πετρελαίου μεταξύ εταιριών διαχείρισης δεξαμενόπλοιων (ship operators), λιμενικών αρχών (Flag Administrations), παρόχων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (STS Service Providers), ασφαλιστικών οργανισμών (P&I Clubs & Hull underwriters), ναυλωτών (Charterers-oil majors) και εταιρειών εκμετάλλευσης και διακίνησης φορτίων (Traders).

Ο όρος μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο αναφέρεται στη μεταφορά πετρελαίου ή παραγώγων
μεταξύ ποντοπόρων πλοίων. Η μεταφόρτωση διεξάγεται είτε με τα πλοία σε κατάσταση εν πλω είτε σε αγκυροβόλιο. Παρόλο που οι μεταφορτώσεις αυτές εκτελούνται επίσης για φορτία με φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεταφορτώσεις προϊόντων πετρελαίου, λόγω της ανάγκης λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2018 θεωρείται έτος παγκόσμιων εξελίξεων όσον αφορά τις μεταφορτώσεις πετρελαίου. Οι μεταφορτώσεις πετρελαίου αποτελούν ένα παγκόσμιο μέσο μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού
αερίου και η ανάγκη διατήρησης υψηλών προτύπων ασφαλείας αποτελεί προτεραιότητα για τους μεταφορείς δεξαμενόπλοιων. Οι νέες παγκόσμιες εξελίξεις δημιουργούν την ανάγκη δημιουργίας νέων -μη καταγεγραμμένων τοποθεσιών- στις οποίες πραγματοποιούνται οι μεταφορτώσεις.

Η DYNAMARINe έχει οργανώσει συνολικά πέντε συνέδρια, αρχής γενομένης από το 2011
απευθυνόμενη κυρίως στις ναυτιλιακές εταιρίες διαχείρισης δεξαμενόπλοιων, αλλά και σε ολόκληρο τον ναυτιλιακό κλάδο με παγκόσμια εμβέλεια. Η πρωτοπορία της DYNAMARINe σ’ αυτό τον τομέα υποστηρίζεται από την πρωτότυπη υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ανάλυσης ρίσκου, υποστηρίζοντας την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πρωτοβουλίες που πηγάζουν μέσα από τις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες, μέσω της DYNAMARINe. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων ήταν και είναι η συνεχής ενημέρωση των εταιρειών εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων για τις πρόσφατες αλλαγές στους διεθνείς κανονισμούς και πρακτικές σχετικά με τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο-πλοίο.

Όλες οι εκδηλώσεις στέφθηκαν από επιτυχία, σύμφωνα με τις φόρμες ικανοποίησης των συμμετεχόντων.

Το IFSTS2018 με χορηγό τον όμιλο Tsakos θα παρουσιάσει την κατάσταση της τρέχουσας υποδομής καθώς και διαδικασίες σχετικά με την αξιολόγηση των τοποθεσιών μεταφορτώσεων, όπως επίσης και τις απαιτήσεις για την έγκρισή τους από τις εταιρείες διαχείρισης δεξαμενοπλοίων.

Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν τα πρότυπα ποιότητας για τους παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις μεταφορτώσεις (STS Service Providers), βέλτιστες πρακτικές και διδάγματα που αντλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, με βάση τις εμπειρίες των διαχειριστών δεξαμενόπλοιων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε μέτρα που διασφαλίζουν υγιή και βιώσιμο ανταγωνισμό με στόχο την βελτίωση των προτύπων ασφαλείας των παρόχων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις αυτές. Τέλος, οι κατασκευαστές εξοπλισμού προσκρουστήρων που τοποθετούνται ανάμεσα στα δύο δεξαμενόπλοια καθώς και των σωλήνων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του πετρελαίου, θα παρουσιάσουν νέες εξελίξεις στο χώρο αυτό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την DYNAMARINe το γεγονός ότι θα παραστεί η Yokohama και ο αντιπρόσωπος τους στην Ελλάδα, Shipsafe Maritime Equipment, η οποία θα προσκομίσει στο χώρο του συνεδρίου προσκρουστήρα διαστάσεων 3,3 x 6,5 μέτρων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.