Ρεκόρ στις εξαγωγές εμπορευμάτων από την Πορτογαλία

Ρεκόρ στις εξαγωγές εμπορευμάτων από την Πορτογαλία

99
Ρεκόρ στις εξαγωγές εμπορευμάτων από την Πορτογαλία

Οι εισαγωγές και εξαγωγές της Πορτογαλίας κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Πορτογαλίας, οι εξαγωγές της χώρας το 2017 άγγιξαν σε αξία τα $55,07 δις, αύξηση κατά 10,1% συγκριτικά με το 2016. Η αξία των εισαγωγών της χώρας το περασμένο έτος έφτασε τα $68,92 δις, αύξηση κατά 12,5% σε σχέση με τις εισαγωγές της χώρας το 2016.

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης το εξαγωγικό εμπόριο της Πορτογαλίας αντιπροσώπευσε το 28,6% του ΑΕΠ της χώρας το 2017. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μερίδιο που έχει καταγραφεί τα τελευταία 17 χρόνια, γεγονός που σηματοδοτεί ένα ρεκόρ εξαγωγών για την χώρα.

Ενδιαφέρον έχει ότι ο τουρισμός δεν εμπεριέχεται στα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, καθώς τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο εμπορεύματα και όχι υπηρεσίες. Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους κινητήριους μοχλούς της οικονομίας της Πορτογαλίας, γεγονός που σημαίνει ότι καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας.

Φωτό: portugal-logistics.com.pt