Αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα για την Frontline

Αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα για την Frontline

129
Αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα για την Frontline

Η Frontline κατέγραψε ζημιές ύψους $19,4 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι οποίες οφείλονταν σε έξοδα ύψους $7,8 εκατ. για τον δεξαμενισμό πλοίων της και ζημιές $12,2 εκατ. από τον τερματισμό δύο χρονοναυλώσεων της εταιρείας.

Οι ζημιές της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε $7,6 εκατ., σε σύγκριση με τα κέρδη ύψους $93,2 εκατ. που είχε καταγράψει την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνάψει δύο συμφωνίες για τη λήψη δανείων ύψους $110,5 εκατ., το καθένα, από τις τράπεζες ING Bank και Credit Suisse, με στόχο την χρηματοδότηση των παραγγελιών της εταιρείας για τέσσερα νέα πλοία κατηγορίας VLCC.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Frontline, Robert Hvide Macleod, δήλωσε ότι η αγορά είναι εμφανώς ασθενική από την αρχή του δευτέρου τριμήνου του 2017 και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού του στόλου των δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Το γεγονός αυτό επηρεάζει, σύμφωνα με τον ίδιο τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της εταιρείας, χωρίς να μεταβάλλεται όμως η στρατηγική της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων της στο μέλλον.

Φωτό: frontline.bm