Υπό πίεση η ευρωπαϊκή ναυτιλία λόγω έλλειψης ανταγωνιστικού φορολογικού και νομοθετικού πλαισίου

Υπό πίεση η ευρωπαϊκή ναυτιλία λόγω έλλειψης ανταγωνιστικού φορολογικού και νομοθετικού πλαισίου

254
Υπό πίεση η ευρωπαϊκή ναυτιλία λόγω έλλειψης ανταγωνιστικού φορολογικού και νομοθετικού πλαισίου

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της ECSA (Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), τονίζεται η ανάγκη για αλλαγές στην εφαρμογή φορολογικής και κανονιστικής πολιτικής, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική, αλλά και να ενισχύσει συγχρόνως την θέση της στον παγκόσμιο χάρτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ναυτιλία στην Ε.Ε. παραμένει ένας ισχυρός κλάδος με τεράστια οικονομική δύναμη, προσμετρώντας περισσότερες από 620.000 θέσεις εργασίας συνολικά, έχοντας παράλληλα το 46,2% του συνολικού μετακινούμενου όγκου εμπορευμάτων παγκοσμίως υπό την διαχείρισή του. Όπως φαίνεται και από τον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξης που παρουσιάζει, η ευρωπαϊκή ναυτιλία παραμένει ανταγωνιστική, ωστόσο η ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με άλλα παγκόσμια ναυτιλιακά κέντρα βρίσκεται υπό πίεση, λόγω της έλλειψης ενός ευέλικτου φορολογικού και κανονιστικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας την ευρωπαϊκή ναυτιλία με 5 διεθνή ναυτιλιακά κέντρα, όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κόνγκ, το Ντουμπάι, η Σαγκάη και το Βανκούβερ, τα οποία  παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης παγκοσμίως, προκύπτει ότι η ναυτιλιακή πολιτική που ακολουθείται στις χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζει ελλείμματα σε βασικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας, όπως τα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, το κανονιστικό πλαίσιο, η ελκυστικότητα της σημαίας και το νομοθετικό πλαίσιο της ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Αναφορικά με τα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, το πλαίσιο που ακολουθείται στην Ε.Ε. είναι λιγότερο ελκυστικό σε σχέση με άλλες αγορές, κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση σημαίας κράτους της Ε.Ε., καθώς και την ποσόστωση της σημαίας που έχει θεσπιστεί για τη διατήρηση του tonnage tax.

Σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. και την εφαρμογή κανονισμών, η έλλειψη ευελιξίας και φιλικών προς τις επιχειρήσεις πρακτικών, αποτελεί μειονέκτημα για τους πλοιοκτήτες, από την στιγμή που τα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα διευκολύνουν συνήθως την ομαλή λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Παράλληλα, πρόβλημα αποτελούν οι συχνές τροποποιήσεις κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα συνήθως μακροπρόθεσμα σχέδια των ναυτιλιακών εταιρειών.

Αναφορικά με την ελκυστικότητα της σημαίας και το νομοθετικό πλαίσιο της ναυτιλιακής δραστηριότητας των χωρών της Ε.Ε., η έρευνα της Deloitte τονίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποντοπόρο ναυτιλία επιβάλει αυστηρά standards για τα πλοία που φέρουν ευρωπαϊκή σημαία και τους πλοιοκτήτες τους, σε αντίθεση με ανταγωνιστικές αγορές όπως αυτή της Σιγκαπούρης, όπου δεν εφαρμόζονται πρόσθετοι κανονισμοί πέραν των διεθνών ναυτιλιακών οδηγιών, χωρίς αυτό να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της σημαίας τους.

Στο πλαίσιο της ανάγκης για αλλαγές στην εφαρμογή ναυτιλιακής πολιτικής στην Ε.Ε., ούτως ώστε να ενισχυθεί ο κλάδος της ναυτιλίας, η Deloitte προτείνει μέσω της έρευνάς της συγκεκριμένες τροποποιήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την Deloitte είναι αναγκαία η εφαρμογή μιας συγκροτημένης ναυτιλιακής πολιτικής, προσανατολισμένης στα παγκόσμια δεδομένα, η οποία θα καθιστά τις ευρωπαϊκές αγορές ελκυστικές για διεθνείς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η εφαρμογή σαφών, ευέλικτων και μακρόβιων κανονισμών θα επιτρέψει στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με ασφάλεια τις επόμενες επιχειρηματικές τους κινήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για την απόκτηση σημαίας ευρωπαϊκού κράτους, σύμφωνα με την έρευνα, η Ε.Ε. θα πρέπει να διευκολύνει τις διαδικασίες αποφεύγοντας την επιβολή ποσοστώσεων για τη διατήρηση του tonnage tax (όπως προβλέπεται στις Οδηγίες για τις Κρατικές Ενισχύσεις), καθώς αυτή η προϋπόθεση δεν προβλέπεται σε κανένα άλλο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Τέλος, στα πλαίσια της προσέλκυσης περισσότερων πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών η Ε.Ε. θα πρέπει να αποφεύγει την επιβολή κανονισμών οι οποίοι θα υπερβαίνουν αυτούς που έχουν επιβληθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), καθώς και από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή αγορά πιο ανταγωνιστική και ελκυστική.

Φωτό: euronav.com

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.