Δύο νέα πλοία θα αποκτήσει η Navios Maritime Partners L.P.

Δύο νέα πλοία θα αποκτήσει η Navios Maritime Partners L.P.

428
Δύο νέα πλοία θα αποκτήσει η Navios Maritime Partners L.P.

Η Navios Maritime Partners L.P. ανακοίνωσε την απόκτηση δύο πλοίων Panamax, κατασκευής 2007 από ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε $27 εκατ., ενώ η παραλαβή τους προγραμματίζεται για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους.
Από την προσθήκη των δύο πλοίων στο στόλο που διαχειρίζεται η εταιρεία, προβλέπονται κέρδη EBITDA $4,6 εκατ. ετησίως. Η χρηματοδότηση της αγοράς των πλοίων θα γίνει από ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας και τραπεζικό δανεισμό μέσω υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.
Μετά την προσθήκη των δύο πλοίων, η Navios θα διαχειρίζεται στόλο 33 πλοίων.