Συνεχίζεται η κερδοφορία για την ΤΕΝ

Συνεχίζεται η κερδοφορία για την ΤΕΝ

214
Συνεχίζεται η κερδοφορία για την ΤΕΝ

Ανακοινώθηκαν τα τριμηνιαία και ετήσια οικονομικά αποτελέσματα τηςTsakos Energy Navigation Ltd, την περασμένη Παρασκευή. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα $481,8 εκατ. για το σύνολο του 2016, ($587,7 εκατ. Το 2015). Στα στοιχεία τριμήνου, τα έσοδα έφτασαν τα $130,7 εκατ. ($143,1 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2015). Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη στο σύνολο του έτους που ανήλθαν σε $56,5 εκατ. (ή $0,47/μετοχή), έναντι κερδών $158,4 εκατ. για το 2015. Αντίστοιχα, τα κέρδη του 4ου τριμήνου έφτασαν τα $21,8 εκατ. (έναντι κερδών $48,1 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2015).
Η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα που φτάνει τα $198 εκατ. ενώ ο δείκτης δανείων/ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 52,5%.
To Time Charter Equivalent (TCE) για το 2016 για το σύνολο του στόλου ανήλθε σε $20.412/ημέρα, ενώ το ποσοστό χρήσης του στόλου έφτασε το 96,5% στο σύνολο του έτους (97,8% στο 4ο τρίμηνο).
Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε και τη διανομή μερίσματος για τις κύριες μετοχές της ποσού $0,05/μετοχή, η εκκαθάριση του οποίου θα γίνει στις 28 Απριλίου 2017, για τους κατόχους μετοχών της 25ης Απριλίου.
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την περασμένη Παρασκευή, η τιμή της μετοχής της TEN σημείωσε άνοδο πάνω από 4% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, για να σημειώσει μικρή διόρθωση στις επόμενες δύο συνεδριάσεις, Δευτέρα και Τρίτη. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας φτάνει περίπου τα $400 εκατ.
Η Tsakos Energy Navigation διαχειρίζεται στόλο 65 πλοίων συνολικής χωρητικότητας 7,3 εκατ. dwt.