Στο Λονδίνο ο ΥΝΑΝΠ για την προώθηση των Εθνικών Ναυτιλιακών Προτεραιοτήτων

Στο Λονδίνο ο ΥΝΑΝΠ για την προώθηση των Εθνικών Ναυτιλιακών Προτεραιοτήτων

102
Στο Λονδίνο ο ΥΝΑΝΠ για την προώθηση των Εθνικών Ναυτιλιακών Προτεραιοτήτων

Την Τεταρτη 15 και την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, συνοδευόμενος από τον πρέσβη της Ελλάδας στο Η.Β. και υπηρεσιακά στελέχη μετέβη στο Λονδίνο, προκειμένου να συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim, το Βρετανό Υφυπουργό Μεταφορών Lord Ahmad of Wimbledon, καθώς και το Προεδρείο και Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων επί επίκαιρων θεμάτων ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

Ο ΥΝΑΝΠ με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κ. Kitack Lim
Ο ΥΝΑΝΠ με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κ. Kitack Lim

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης του κ. Υπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού κ. Kitack Lim, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, αντηλλάγησαν απόψεις επί θεμάτων που συζητούνται στο πλαίσιο του ΙΜΟ, όπως:
•Η προώθηση και περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου του ΙΜΟ για τη συνολική ρύθμιση των θεμάτων της διεθνούς ναυτιλίας, σε συνάρτηση και με το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2017 “Connecting Ships, Ports and People”.
•Η αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων του Οργανισμού, ως αναγκαίο προαπαιτούμενο για την προώθηση της ποιότητας στη ναυτιλία.
•Το σύστημα ελέγχου των Κρατών Μελών του ΙΜΟ, προκειμένου διασφαλισθούν ίσοι όροι δραστηριοποίησης της διεθνούς ναυτιλίας από όλα τα Κράτη σημαίας.
•Το ανθρώπινο κεφάλαιο της ναυτιλίας, με έμφαση αφενός στην διασφάλιση επαρκούς αριθμού άρτια καταρτισμένων ναυτικών για τη στελέχωση του παγκόσμιου στόλου και αφετέρου στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών, σε αρμονία με τις υφιστάμενες διεθνείς συμβάσεις.
•Η εκπροσώπηση και προώθηση των ελληνικών προτεραιοτήτων στα όργανα και τις λοιπές πρωτοβουλίες του ΙΜΟ.

Οι δύο πλευρές τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία του θεσμικού ρόλου του ΙΜΟ για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στη διεθνή ναυτιλία, που ευστόχως υπογραμμίζεται από το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας. Ο κ. Κουρουμπλής επιβεβαίωσε την προσήλωση της χώρας μας στους στόχους και το έργο του ΙΜΟ, προκειμένου διασφαλισθούν δίκαιοι όροι λειτουργίας της διεθνούς ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την πλευρά του, ο Γ.Γ. του ΙΜΟ απεδέχθη τις προτεραιότητες που υπογραμμίσθηκαν από Ελληνικής πλευράς, ενώ παράλληλα εξήρε τον θεσμικό ρόλο της Ελλάδος στην υποστήριξη του ΙΜΟ, ως μοναδικού φορέα για την διαμόρφωση προτύπων και νομοθεσίας για την διεθνή ναυτιλία.
Επιπρόσθετα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων του Οργανισμού, καθώς και στη σκοπιμότητα επίλυσης όλων των ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, υπό τον συντονισμό των αρμοδίων οργάνων του οργανισμού. Ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής υπογράμμισε την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του ΙΜΟ που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των κρατών μελών του ΙΜΟ, στο οποίο αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο πλαίσιο της προώθησης της ποιοτικής ναυτιλίας όσο και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ σημαιών.

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία αναδείχθηκε ως κοινός στόχος του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ιδίως υπό το πρίσμα της δέσμευσης στην αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 και στη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, σε αρμονία με τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο στόχο αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης για την Εκπαίδευση και Πιστοποίηση των Ναυτικών (STCW), σε συνάρτηση και με τη διασφάλιση άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλίας που διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού αξιωματικών Ε.Ν. και συμφώνησαν στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Επιπλέον, ο κ. Kitack Lim εξέφρασε την εκτίμησή του προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και προς το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή για τις καθημερινές διασώσεις προσφύγων και μεταναστών. Παράλληλα κατεγράφη η πρόθεση της χώρας μας να υποβληθεί ελληνική υποψηφιότητα για το Βραβείο Εξαιρετικής Γενναιότητας στη Θάλασσα.

Ο κ. Κουρουμπλής με το Βρετανό Υφυπουργό Μεταφορών, Lord Ahmad of Wimbledon
Ο κ. Κουρουμπλής με το Βρετανό Υφυπουργό Μεταφορών, Lord Ahmad of Wimbledon

Ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής συναντήθηκε, επίσης, με το Βρετανό Υφυπουργό Μεταφορών Lord Ahmad of Wimbledon, με τον οποίο είχε την ευκαιρία, στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου, να ανταλλάξει απόψεις επί επίκαιρων ναυτιλιακών θεμάτων. Κατά τη συνάντηση, που διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, οι δύο Υπουργοί επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου στο ναυτιλιακό τομέα, συμφωνώντας ότι το αναμενόμενο Brexit δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και του ΙΜΟ. Ο κ. Κουρουμπλής είχε την ευκαιρία να ενημερώσει το Βρετανό Υφυπουργό για τις πολιτικές προτεραιότητες του Υπουργείου, που έχουν στο επίκεντρο τους την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Ναυτιλίας, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και την πρωτοβουλία για ανάδειξη της νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. [Ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής απεδέχθη πρόσκληση να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του London Shipping Week, τον προσεχή Σεπτέμβριο].

υεν 1
Συνάντηση του ΥΝΑΝΠ με το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Committee

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, συναντήθηκε στη συνέχεια με το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου (Committee), στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών. Ο κ. Κουρουμπλής, υπογράμμισε τη μακροχρόνια εποικοδομητική σχέση του Υπουργείου με το Committee και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με όλους τους κοινωνικούς εταίρους της ναυτιλίας για την επίτευξη του βασικού στόχου της συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της απασχόλησης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση της στενής συνεργασίας στην βάση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τέλος, ο κ. Κουρουμπλής πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Lloyd’s στο Λονδίνο και ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές του σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της ναυτιλίας και της ναυτιλιακής ασφαλιστικής αγοράς.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.