Σε κερδοφόρο τροχιά παρά την κρίση η Costamare Inc.

Σε κερδοφόρο τροχιά παρά την κρίση η Costamare Inc.

707
Σε κερδοφόρο τροχιά παρά την κρίση η Costamare Inc.

Η Costamare Inc. ανακοίνωσε τα ετήσια ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα τριμηνιαία για το 4ο τρίμηνο του έτους.
Η εταιρεία εμφάνισε μικρή κάμψη στον κύκλο εργασιών και στα κέρδη της για το σύνολο του έτους, συγκριτικά με ένα χρόνο νωρίτερα.
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε $468,2 εκατ., μειωμένος ελαφρά κατά 4,7% σε σχέση με το 2015, ($490,4 εκατ.). Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα $81,7 εκατ. ($143,7 εκατ. το 2015), σημαντικά μειωμένα κυρίως λόγω του ότι η εταιρεία ενέγραψε στον ισολογισμό της ζημίες συνολικής αξίας $37,2 εκατ. από πώληση πλοίου για scrap. Έτσι, κατά το 4ο τρίμηνο η εταιρεία εμφάνισε ζημίες $11 εκατ., ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 είχε εμφανίσει κέρδη $38,3 εκατ.
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε $0,79 για το σύνολο του έτους ($1,68 για το 2015), ενώ ήδη από τις αρχές του έτους ανακοινώθηκε η καταβολή μερίσματος τόσο για τις κοινές όσο και για τις προνομιούχες μετοχές (Series B, Series C και Series D).
Εξάλλου, ήδη από τον Νοέμβριο η εταιρεία προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών από την οποία άντλησε $11 εκατ., εκ των οποίων τα $10 εκατ. προήλθαν από την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου. Η σημαντική αυτή ένεση ρευστότητας προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών αλλά και στην αγορά νέων πλοίων.
Επίσης, η εταιρεία με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της, έκανε γνωστή τη συμφωνία για την μετάθεση δανειακής της υποχρέωσης αξίας $32 εκατ. κατά 4 χρόνια, ήτοι το 2021 αντί της αρχικής υποχρέωσης της για αποπληρωμή της πίστωσης που προβλεπόταν για το 2018.
Η Costamare Inc. διαχειρίζεται στόλο 64 πλοίων container, με τη συνολική χωρητικότητα τους να φτάνει τα 459.000 TEU. Tα 60 πλοία είναι χρονοναυλωμένα ενώ άλλα 6 πλοία είναι υπό ναυπήγηση: 4 αναμένεται να παραδοθούν το 2017 και άλλα 2 το 2018.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.