Η DYNAGAS LNG PARTNERS LP ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος

Η DYNAGAS LNG PARTNERS LP ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος

140
Η DYNAGAS LNG PARTNERS LP ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της DYNAGAS LNG PARTNERS LP ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος $0,5625 ανά μετοχή για τις προνομιούχες μετοχές «Series A» (Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares) (NYSE: DLNG PR A).

Αφορά την περίοδο από 12 Νοεμβρίου 2016 έως και 11 Φεβρουαρίου 2017 και η πληρωμή τους θα εκκαθαριστεί στις 13 Φεβρουαρίου 2017 για τους μετόχους που θα έχουν στην κατοχή τους Series Α μετοχές στις 5 Φεβρουαρίου 2017.

Πρόκειται για την 6η διανομή μερίσματος για τις «Series A» προνομιούχες μετοχές, μετά την έκδοση 3.000.000 προνομιούχων μετοχών διαπραγματεύσιμων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.