Δύο Newcastlemax της Diana δεσμεύτηκαν ήδη σε συμβόλαια χρονοναύλωσης

Δύο Newcastlemax της Diana δεσμεύτηκαν ήδη σε συμβόλαια χρονοναύλωσης

625
Δύο Newcastlemax της Diana δεσμεύτηκαν ήδη σε συμβόλαια χρονοναύλωσης

H Diana Shipping Inc. ανακοίνωσε την παραλαβή δύο νεότευκτων Newcastlemax πλοίων ξηρού φορτίου, μέσω δύο θυγατρικών της εταιρειών. Πρόκειται για το M/V San Francisco και το M/V Newport News, χωρητικότητας 208.500 dwt.

Για το M/V San Francisco έχει ήδη συμφωνηθεί χρονοναύλωση 16 μηνών στην εταιρεία Koch Shipping Pte. Ltd., με έδρα στη Σιγκαπούρη και αναμενόμενα έσοδα $4,23 εκατ. για την Diana Shipping, ενώ το M/V Newport News θα χρονοναυλωθεί στην ελβετική SwissMarine Services S.A. για χρονικό διάστημα 22 έως 26 μηνών με έναρξη ναύλωσης στις 9 Ιανουαρίου 2017.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε την ανάληψη πίστωσης (μέσω δύο θυγατρικών της εταιρειών) από την Τράπεζα The Export-Import Bank of China, συνολικού ποσού $57,24 εκατ., με σκοπό την ολοκλήρωση της απόκτησης των δύο πλοίων.