Τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

40
Τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

O Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) ανακοίνωσε τα οικονομικά δεδομένα για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016. Τα έσοδα του ΟΛΗ παρουσιάζουν αύξηση κατά 5,3% στο 8μηνο του 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ παράλληλα υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση των δαπανών, της τάξεως του 14%. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός κινείται υπεράνω των προσδοκιών, με τα πραγματικά έσοδα να παρουσιάζουν αύξηση 16,95% σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, τα οποία και διαμορφώθηκαν στα €4.150.000 στο οχτάμηνο του έτους. Οι δαπάνες ανήλθαν σε €1.928.000 έναντι €2.242.000 για το ίδιο χρονικό διάστημα το 2015.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο κύριος στόχος αύξησης του κύκλου εργασιών για το 2016 φαντάζει εφικτός και όλα αυτά κάτω από ευρύτερες οικονομικές δυσχέρειες.