Φωτογραφίες από την άσκηση “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2016″ του Π.Ν.

Φωτογραφίες από την άσκηση “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2016″ του Π.Ν.

489
Φωτογραφίες από την άσκηση “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2016″ του Π.Ν.

Φωτογραφίες από δραστηριότητες του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο Ασκήσεως “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2016″.