Δράσεις Ε.Β.Ε.Π. για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας

Δράσεις Ε.Β.Ε.Π. για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας

87
Δράσεις Ε.Β.Ε.Π. για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας

Με αφορμή το αναπτυξιακό φόρουμ, «Βιομηχανία, Ναυπηγοεπισκευή και Ανάπτυξη», μία πρωτοβουλία για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, που διοργανώθηκε από την “A-Energy Investments”, σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π. και τον Σ.Β.Α.Π. την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και έλαβε χώρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, παρουσίασε τις δράσεις του Επιμελητηρίου για την οικονομική ανάπτυξη της εμπορικής, βιομηχανικής, ναυπηγοεπισκευαστικής, εφοδιαστικής και κάθε λιμενικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.
Παρατίθενται βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Β. Κορκίδη:
«Ο κλάδος της μεταποιητικής βιομηχανίας, συνολικά από 141 μεγάλες εταιρείες (άνω των 250 εργαζομένων) που λειτουργούσαν το 2008, αριθμούσε, μόλις 106, στα τέλη του 2015. Δηλαδή, 35 λιγότερες, μαζί με τις οποίες εξαφανίστηκαν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας και 2,9 δισ. ευρώ παραγόμενης αξίας για την οικονομία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ατέλειωτες αναλύσεις έχουν χαρτογραφήσει τα αίτια της μεγάλης «αποεπένδυσης» που έχει αφήσει και εξακολουθεί να αφήνει πίσω της η ύφεση στην ελληνική οικονομία. Γι’ αυτό και δεν θα ήθελα να επιχειρήσω, να τα επαναλάβω, μίας και είναι ήδη γνωστά σε όλους μας. Εξάλλου, είναι πλέον φανερό, ότι η επιβίωση και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την μεγέθυνση του ιδιωτικού τομέα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Βασικός πυλώνας σε αυτή την πορεία είναι η Βιομηχανία, αφού πρέπει να αποτελέσει οργανικό κομμάτι του νέου παραγωγικού υποδείγματος που χρειαζόμαστε για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Σε αυτή τη συγκυρία, δεν ωφελεί να ψάχνουμε για το τι έφταιξε, αλλά πως θα προχωρήσουμε μπροστά. Άρα, το ζητούμενο είναι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναδύονται, με σκοπό να προωθήσουμε νέες προοπτικές και καινοτόμες δραστηριότητες, που μπορούν να συνεισφέρουν στην εξέλιξη της εμπορικής, βιομηχανικής και ναυπηγοεπισκευαστικής επιχειρηματικότητας του Πειραιά, αλλά και εν γένει στην εθνική μας οικονομία. Προσπαθώντας να συμβάλλει αποτελεσματικά σε αυτή την κατεύθυνση, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, αναλαμβάνει συνεχώς σχετικές πρωτοβουλίες, δρομολογώντας μία σειρά αντίστοιχων ενεργειών. Ειδικότερα:
➢ Tη δημιουργία ενός νέου, εξειδικευμένου Τμήματος στο Επιμελητήριο για τις ναυτιλιακές εργασίες και την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, λόγω και της ιδιαιτερότητάς του να εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό 814 επιχειρήσεων, επικουρικών στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποντοπόρο ναυτιλία.
➢ Την καθιέρωση της Επισκευαστικής Ζώνης του Περάματος σε εξειδικευμένο Κέντρο μετατροπής και επισκευής πλοίων, που μεταφέρουν φυσικό αέριο, καθώς και εγκατάστασης συστημάτων LNG, ως καύσιμο πρόωσης των πλοίων.
➢ Την προώθηση της πρωτοβουλίας, που κατέληξε σε Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη σύσταση ομάδας εργασίας, που θα συμπληρώσει και θα αναμορφώσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης πλοίων, προετοιμάζοντας παράλληλα τη σύσταση αντίστοιχης Ειδικής Γραμματείας.
➢ Το συντονισμό των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός μεγάλου ναυτιλιακού Cluster, στο πλαίσιο και της τριμερούς συνεργασίας μας με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
➢ Την ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της υπηρεσίας έκδοσης αδειών επισκευής πλοίων, σε συνδυασμό με το αίτημα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας από το Ε.Β.Ε.Π.
➢ Την επιτυχή ολοκλήρωση δυο Προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 για 4.000 άτομα, κυρίως της Ναυπηγοεπισκευής, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή. Έχουν ήδη κατατεθεί για τη περίοδο 2016-20, άλλες δύο αντίστοιχες προτάσεις για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία και την επεξεργασία μετάλλου για τις περιοχές ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π. από το Λαύριο έως την Ελευσίνα.
➢ Την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμβούργου, που περιλαμβάνει την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις μέλη μας, με τη δημιουργία και παραρτήματος στο χώρο μας, καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση σε εργοδότες και εργαζόμενους. Κατ’ επέκταση, μετά τις ουσιαστικές επαφές που είχαμε στο Αμβούργο, με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Αμβούργου και τον Οργανισμό Λιμένος Αμβούργου, πιστεύω ότι, πετύχαμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους Γερμανούς ομολόγους μας και αναπτύξαμε μία από κοινού ανταλλαγή απόψεων για τη δημιουργία συνεργιών.
➢ Την υποστήριξή μας στους Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού “HEMEXPO” και τη Διεθνή Ναυτική και Βιομηχανική Ένωση “WIMA”, προωθώντας την εξωστρέφεια του κλάδου, αφού και στην απαιτητική Διεθνή Έκθεση ναυτιλιακού εξοπλισμού “SMM HAMBURG 2016″, απέδειξαν πως, παρά τις δυσκολίες των καιρών μας, υπάρχει μία Ελλάδα που προσπαθεί, εργάζεται και κερδίζει πρόσβαση στις δύσκολες διεθνείς αγορές.
Ολοκληρώνοντας, με γνώμονα το όραμά μας, να εξελιχθεί το λιμάνι και η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά στο μεγαλύτερο Σταθμό Ναυπηγοεπισκευής, ναυτιλιακών υπηρεσιών και εφοδιασμού πλοίων στη Μεσόγειο, σε Κέντρο “Logistics”, αλλά και σε ένα παγκόσμιο κόμβο εμπορευματοκιβωτίων, θαλάσσιων μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου, σας ενημερώνω, ότι το Ε.Β.Ε.Π. υπέγραψε τη Δευτέρα 26/9, σύμβαση με την εταιρεία που υλοποίησε τη μελέτη των clusters για την Ε.Ε., με στόχο όλες οι επιχειρήσεις υποστήριξης της ναυτιλίας, που δραστηριοποιούνται σε συστάδες, να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Tην πρόταση επεξεργάζονται ήδη οι συνεργάτες του γραφείου της Υφυπουργού Βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη, ώστε να κατατεθεί άμεσα και να συμπεριληφθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης για εξειδίκευση του ΕΣΠΑ, στις 13 Οκτωβρίου. Στην παρούσα συγκυρία, αυτή την πρωτοβουλία δύναται να δρομολογήσει το Ε.Β.Ε.Π. και το πράττει».
Στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό η Υφυπουργός Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, ο Γεν. Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χ. Λαμπρίδης και ο Αντιπρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Ν. Καραγεωργίου.
choris-titlo

Φωτο: ΑΠΕ/ ΜΠΕ Παντελής Σαίτας

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.