Η ΟΛΘ Α.Ε. αλλάζει τον τρόπο διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων;

Η ΟΛΘ Α.Ε. αλλάζει τον τρόπο διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων;

318
Η ΟΛΘ Α.Ε. αλλάζει τον τρόπο διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων;

Δύο διαγωνισμοί της ΟΛΘ Α.Ε. προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μας καθώς υπάρχουν ενδείξεις για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Θεσσαλονίκης στο τμήμα που αφορά τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τον προβλήτα στους χώρους αποθήκευσης και το αντίστροφο.
Πιο συγκεκριμένα η ΟΛΘ Α.Ε. δημοσίευσε δύο διαγωνισμούς για την προμήθεια 10 ημιρυμουλκούμενων οχημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (trailers) για τη διακίνησης έμφορτων και κενών εμπορευματοκιβωτίων εντός του Σ.ΕΜΠΟ, προϋπολογισμού €390.000 (χωρίς ΦΠΑ) καθώς και επτά ελκυστήρων (tractors) προϋπολογισμού €980.000 (χωρίς ΦΠΑ). Με βάση αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι η ΟΛΘ Α.Ε. αλλάζει τον τρόπο διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων εντός του Σ.ΕΜΠΟ., μία διαδικασία η οποία σήμερα εκτελείται από straddle carriers τα οποία παραλαμβάνουν τα εμπορευματοκιβώτια από τη βάση των γερανογεφυρών και τα μεταφέρουν στους χώρους στοιβασίας και το αντίστροφο. Με τον καινούριο εξοπλισμό φαίνεται ότι τα straddle carriers θα περιοριστούν στον πραγματικό τους ρόλο που είναι η στοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων ενώ τη μεταφορά τους από τη βάση των γερανογεφυρών μέχρι τους χώρους στοιβασίας θα την αναλάβουν τα νέα οχήματα.
Να σημειωθεί ότι η χρήση trailers για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων εντός Σ.ΕΜΠΟ. είναι συνήθης πρακτική. Το μόνο ζήτημα για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το μικρό μέγεθος του τερματικού το οποίο ενδεχομένως να περιορίσει τα οικονομικά οφέλη που δημιουργεί ο νέος εξοπλισμός καθώς οι αποστάσεις που διανύονται εντός του τερματικού είναι σχετικά μικρές.

Φωτο: ΑΠΕ / ΜΠΕ

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.