Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

216
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με πλειοψηφικές συμμετοχές σε ηγέτιδες εταιρίες, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2016 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις ευρώ 109,63 εκατ. (ευρώ 108,87 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015) και ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ευρώ 21,66 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 19,03 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ευρώ 9,80 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 7,28 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015. Οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου μειώθηκαν στα ευρώ 2,20 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,84 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Στις 30 Ιουνίου 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε ευρώ 40,14 εκατ. έναντι ευρώ 71,56 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015. Σημαντικό μέρος των διαθεσίμων (ευρώ 32,59 εκατ.) διοχετεύτηκε το α΄ εξάμηνο 2016 για την αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων. Τα πάγια στοιχεία του ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2016 σε ευρώ 555,46 εκατ. (ευρώ 565.52 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 μειώθηκε και ανέρχεται σε ευρώ 257,41 εκατ. (ευρώ 285,26 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015).
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2016 σε ευρώ 380,36 εκατ. και αντιστοιχούν σε ευρώ 1,98 ανά μετοχή της εταιρείας.
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων έναντι της ιδιαίτερα ικανοποιητικής αντίστοιχης περυσινής περιόδου επιβεβαιώνει τη συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου εν μέσω συνθηκών επιδεινούμενης ρευστότητας της αγοράς και συνέχισης των περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων.
Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων του Ομίλου αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό σύναψε συμφωνία με μια εκ των κορυφαίων τραπεζών του Μαρόκου, την «BMCE Bank Of Africa Group» (BMCE) για την εκμετάλλευση θαλασσίων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της Ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας «AFRICA MOROCCO LINKS» (AML).
H AML άρχισε τη δραστηριοποίηση της στα τέλη Ιουνίου 2016 με τη δρομολόγηση δύο επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων στη Γραμμή Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία).

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δεκατρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία από τα οποία τα δώδεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 10,5% στα Ι.Χ. οχήματα, κατά 8,9% στα φορτηγά οχήματα και μειώθηκε κατά 4,2% στους επιβάτες. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι, το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), μειώθηκε κατά 11,9% στους επιβάτες, κατά 3,6% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 5,1% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική μειώθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2015.
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, το α΄ εξάμηνο του 2016, εκτελώντας συνολικά 8,3% περισσότερα δρομολόγια από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,9% στα Ι.Χ. οχήματα, κατά 16,9% στα φορτηγά οχήματα και μειώθηκε κατά 3,4% στους επιβάτες. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στις 7 Ιανουαρίου 2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε τη διάκριση της Blue Star Ferries στα βραβεία Energy Mastering Awards 2015 λαμβάνοντας Silver Award στην κατηγορία Energy Efficiency Management – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για το σχέδιο «Blue Star Ferries Καινοτόμες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Το σχέδιο αφορά την πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας στο πλοίο Blue Star Delos, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων καθώς και των εκπομπών αέριων ρύπων.
Τον Απρίλιο 2016 ο Όμιλος έλαβε διπλή διάκριση στα Tourism AWARDS 2016. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι εταιρίες του Ομίλου βραβεύθηκαν ως ακολούθως:
Gold βραβείο στην BLUE STAR FERRIES στην κατηγορία «Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων / Δράσεις ΕΚΕ – Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»,
Silver βραβείο στη SUPERFAST FERRIES στην κατηγορία «Εταιρική ταυτότητα / Διαχείριση εταιρικής φήμης / Branding» για τα «20 Χρόνια SUPERFAST FERRIES».
Στις 16 Ιουνίου 2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την Τράπεζα «BMCE Bank Of Africa Group (BMCE)» του Μαρόκου για τη δρομολόγηση πλοίων μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας «Africa Morocco Links (AML)» με έδρα το Μαρόκο. Η Attica Group θα συμμετέχει στη νέα εταιρία με ποσοστό 49% ενώ με 51% θα συμμετέχει η BMCE.
Στις 29.06.2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ενέκρινε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015, την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, ως ακολούθως: Κυριάκος Μάγειρας (Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος), Μιχάλης Σακέλλης (Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος), Σπυρίδων Πασχάλης (Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος), Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης (Εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Ευστρατιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος), Εμμανουήλ Ξανθάκης (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Αλέξανδρος Εδιπίδης (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Στις 29.06.2016 η Attica ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της γραμμής Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία) επετεύχθη συμφωνία για την πώληση του πλοίου ΔΙΑΓΟΡΑΣ στην AML και την επαναγορά του από την Attica μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, έναντι ισόποσου τιμήματος.
Η διοίκηση συνεχίζει να εξετάζει σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες διεθνείς αγορές.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.