Ναυτική εβδομάδα 2016 στο Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος”

Ναυτική εβδομάδα 2016 στο Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος”

601
Ναυτική εβδομάδα 2016 στο Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος”

Το Κοινωφελές Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος” θα γιορτάσει και φέτος με σημαντικές εκδηλώσεις τη Ναυτική Εβδομάδα, για να τιμήσει τη ναυτομάνα Χίο και τους ναυτικούς της.
Δημοσιεύουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
PROSKLHSH-1
PROSKLHSH-2