Η ECSA και 28 ακόμα οργανισμοί ζητούν περισσότερα κονδύλια από την ΕΕ...

Η ECSA και 28 ακόμα οργανισμοί ζητούν περισσότερα κονδύλια από την ΕΕ για τις μεταφορές

45
Η ECSA και 28 ακόμα οργανισμοί ζητούν περισσότερα κονδύλια από την ΕΕ για τις μεταφορές

Η ECSA υποστηρίζει ενεργά και συμμετέχει στην εκστρατεία 28 ακόμα ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι επικουρούν ή εκπροσωπούν κλάδους ευρωπαϊκών μεταφορών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται φορείς ή/και χρήστες των θαλάσσιων μεταφορών, των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των σιδηροδρόμων και των αερομεταφορών, και οι οποίοι καλούν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να αυξήσουν τον προϋπολογισμό ως προς την χρηματοδότηση των έργων για τις μεταφορές στην επερχόμενη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.
Ο Γενικός Γραμματέας του ECSA κ. Patrick Verhoeven δήλωσε σχετικά με το ζήτημα «Η αποτελεσματική μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ. Η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση όλων των ευρωπαϊκών βιομηχανιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλή λειτουργία του τομέα των μεταφορών. Γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με την αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις μεταφορές. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι εταιρείες μεταφορών και οι φορτωτές απαιτούν πλέον όλο και πιο πολύ ένα ασφαλές, αξιόπιστο, αποτελεσματικό, πράσινο πλαίσιο δράσης για όλους τους κλάδους της μεταφορικής αλυσίδας. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό μόνο με τον εκσυγχρονισμό του τομέα. Κατ’ αρχάς, πρέπει να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες υποδομές και να υποστηρίξουμε την κατασκευή νέων έργων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ζήτηση στο διεθνές εμπόριο. Επίσης πρέπει να εξασφαλισθεί η σωστή και πλήρης χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν πλέον οι ψηφιακές τεχνολογίες. Τρίτον, θα πρέπει να επενδύσουμε σε πιο πράσινες μεταφορές».
Κατά την ECSA, η πολιτική της ΕΕ ως προς το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών δικαίως έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της υποδομής των μεταφορών στην Ευρώπη, ως βασική, μάλιστα, προτεραιότητα για την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία των κρατών μελών. Για να γίνει αυτό το σχέδιο πραγματικότητα, σύμφωνα με την άποψη των φορέων που εμπλέκονται στη συνεργασία, απαραίτητη είναι η αύξηση του προϋπολογισμού για έργα μεταφορών αλλά και η άμεση εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων που θα επιτρέψουν την υποστήριξη της αλυσίδας του εμπορίου.
Μπορείτε να διαβάσετε το φυλλάδιο της εκστρατείας που τιτλοφορείται «Περισσότερα κονδύλια της ΕΕ για τις μεταφορές» εδώ.

Φωτό: flickr.com/Shane Valle

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.