Φωτογραφίες από τον κατάπλου υποβρυχίων στο Καστελόριζο

Φωτογραφίες από τον κατάπλου υποβρυχίων στο Καστελόριζο

357
Φωτογραφίες από τον κατάπλου υποβρυχίων στο Καστελόριζο

Φωτογραφίες από την επίσκεψη στη Ν. Μεγίστη των υποβρυχίων ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ και ΤΡΙΤΩΝ που κατέπλευσαν την Κυριακή 17 Απριλίου και Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, αντίστοιχα στο πλαίσιο αποστολής τους.