Ναυτιλιακό σεμινάριο- αλλαγή τίτλου και ομιλητή λόγω ασθενείας

Ναυτιλιακό σεμινάριο- αλλαγή τίτλου και ομιλητή λόγω ασθενείας

140
Ναυτιλιακό σεμινάριο- αλλαγή τίτλου και ομιλητή λόγω ασθενείας

Ο εισηγητής του σεμιναρίου αυτής της εβδομάδας με θέμα «INVEST IN SHIPPING/ IPO/STOCKS /HEDGE FUNDS», πρόεδρος, Γιάννης Κοτζιάς, λόγω ασθενείας αδυνατεί να το πραγματοποιήσει.
Αντ’ αυτού θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο Νο 24. με θέμα: «MOST IMPORTANT TIME CHARTER TERMS» από το συνάδελφο και μέλος της Ένωσης Θάνο Παπαδόπουλο.
Αντίστοιχα το σεμινάριο του κ. Κοτζιά μετατίθεται τις ημερομηνίες 29 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου και 4 Μαρτίου.