Το Blue Star Paros προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά

Το Blue Star Paros προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά

715
Το Blue Star Paros προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας το ΕΓ/ΟΓ «Blue Star Paros» προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι του Πειραιά. Αναφέρθηκε ένας τραυματισμός ενώ δεν υπήρξε εισροή υδάτων και θαλάσσια ρύπανση.