Νέο κύκλο δωρεών ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Νέο κύκλο δωρεών ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

334
Νέο κύκλο δωρεών ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ, www.SNF.org), στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου δωρεών, ενέκρινε 111 νέες δωρεές, συνολικού ύψους €33,29 εκατομμυρίων για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, η δράση των οποίων αναμένεται να δημιουργήσει θετικά και διαχρονικά οφέλη σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση, όπως πάντα, στην Ελλάδα.
Οι 111 αυτές νέες δωρεές εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ευθυγραμμίζονται με τη γενικότερη φιλοσοφία του Ιδρύματος, να στηρίζει πρωτοβουλίες που μπορούν να προσφέρουν άμεση στήριξη στους συνανθρώπους μας που έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά και πρωτοβουλίες που είναι ικανές να επιφέρουν αισθητές αλλαγές και να συμβάλουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη των κοινωνιών και των μελών τους.
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα από το νέο κύκλο δωρεών του προσπαθεί να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση σε προγράμματα και οργανισμούς, οι οποίοι – ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο αναπτύσσουν τις δράσεις τους – περιστρέφονται γύρω από έναν κοινό άξονα: την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που οι σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ως σύνολο. Κύρια επιδίωξή μας ήταν και παραμένει να είναι η ενίσχυση πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, τόσο στη δοκιμαζόμενη Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν τα εχέγγυα για ένα καλύτερο αύριο για τις γενιές που έρχονται».
Οι 111 νέες δωρεές που εγκρίθηκαν, αφορούν τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς τομείς δράσης του Ιδρύματος: τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, την Παιδεία, την Υγεία και τον Αθλητισμό, και την Κοινωνική Πρόνοια.
Οι νέες δωρεές εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος, ενώ αρκετές εξ αυτών αποτελούν μέρος του 2ου κύκλου της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση, και της πρωτοβουλίας για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, με στόχο την ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στη χώρα και τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, αντίστοιχα.
Ειδικότερα:
Τέχνες και Πολιτισμός
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι Τέχνες και ο Πολιτισμός μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ευημερία, το ΙΣΝ ενέκρινε συνολικά 26 νέες δωρεές σε αυτόν τον τομέα, συνολικού ύψους περίπου €3,33 εκατομμυρίων με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στις Τέχνες, να προωθηθεί η Ελληνική τέχνη στο εξωτερικό, να στηριχθούν δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ νέων και ταλαντούχων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και να διαδοθεί ο ελληνικός πολιτισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Παιδεία
Καθώς η Παιδεία θέτει στέρεα θεμέλια για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, το ΙΣΝ ενέκρινε 30 νέες δωρεές σε αυτόν τον τομέα, συνολικού ύψους περίπου €13,13 εκατομμυρίων, στηρίζοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, αλλά και την παροχή των απαραίτητων υποδομών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς.
Υγεία και Αθλητισμός
Μέσω 25 νέων δωρεών που εγκρίθηκαν στον τομέα της Υγείας και του Αθλητισμού, συνολικού ύψους περίπου €9,95 εκατομμυρίων, βασικός στόχος του ΙΣΝ είναι να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας όλων όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, ταυτόχρονα, να συνεισφέρει στην παροχή του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού και στη διεύρυνση της προσβασιμότητας σε ολοκληρωμένες υπηρεσίας φροντίδας και υγείας.
Κοινωνική Πρόνοια
Μέσα από 30 νέες δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, συνολικού ύψους περίπου €6,87 εκατομμυρίων, το ΙΣΝ στηρίζει οργανισμούς που εργάζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση των καινοτόμων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Για τον πλήρη κατάλογο των δωρεοδόχων οργανισμών και των συγκεκριμένων δωρεών, που ενέκρινε το Ίδρυμα κατά τον τελευταίο κύκλο δωρεών μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.SNF.org

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.