Εκ βαθέων: O απολογισμός του κ. Δρίτσα

Εκ βαθέων: O απολογισμός του κ. Δρίτσα

133
Εκ βαθέων: O απολογισμός του κ. Δρίτσα

Ενδιαφέρον προκάλεσε ο απολογισμός της επτάμηνης θητείας του τ. υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου στον νέο υπηρεσιακό υπουργό Χρήστο Ζώη.
Ο απερχόμενος υπουργός Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θοδωρής Δρίτσας, στην ομιλία του μεταξύ άλλων, τόνισε:

“Σταθερή επιδίωξη όλη αυτή την περίοδο υπήρξε η ενίσχυση του ρόλου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ζητήματα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι ουσιώδης. Στην κατεύθυνση της στήριξης (αλλά και της υπεράσπισης του κάθε φορά που από κάποιες πλευρές για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων επιχειρήθηκε η χρησιμοποίηση του) του έργου του στην έρευνα και διάσωση ανθρώπων σε κίνδυνο υπήρξε συνεχής προσπάθεια η οποία επέτρεψε:
•Την παραλαβή των δύο σκαφών που κατασκευάστηκαν στην Κροατία, τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
•Την υλοποίηση μεταθέσεων για πρώτη φορά σύμφωνα με το σχετικό ΠΔ, διαδικασία που με εντολή μου υλοποιήθηκε χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις. Οι πρώτες 280 μεταθέσεις βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης των προσφυγών – ενστάσεων και είναι δρομολογημένη η υλοποίηση της διαδικασίας για τις υπόλοιπες μεταθέσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως στελέχη που υπηρετούν για πολλά χρόνια στα νησιά του Αιγαίου. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα είναι η δικαίωση τους. Να σημειωθεί ότι τα ποσά που απαιτούνται για την υλοποίηση των μεταθέσεων εξασφαλίστηκαν μετά από εντατική προσπάθεια. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που πραγματοποιούνται μεταθέσεις στελεχών για την αντιμετώπιση των αναγκών και όχι αποσπάσεις.
•Προώθηση του ΠΔ για τις άδειες των στελεχών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ καθώς και άλλων υπηρεσιακών θεμάτων.
•Εκκίνηση της διαδικασίας για τον διαγωνισμό πρόσληψης 49 Λιμενοφυλάκων
•Προώθηση της διαδικασίας για την πρόσληψη των επιλαχόντων στους διαγωνισμούς Σημαιοφόρων (83) και Υπαξιωματικών (51).
•ΕΑΒ

Θέματα προσωπικού
Επανήλθαν στις θέσεις τους όλοι οι εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα και βέβαια, εφαρμόστηκε πολιτική που έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την ακύρωση απολύσεων και τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Για την αποτελεσματικότερη και δικαιότερη διαχείριση των θεμάτων προσωπικού συστάθηκαν δύο υπηρεσιακά συμβούλια, ένα για το προσωπικό του υπουργείου και ένα για το προσωπικό της ΓΓΑΝΠ. Με τη συμμετοχή και τη βοήθεια και του Συλλόγου Υπαλλήλων διεκδικήθηκε η κάλυψη των υφιστάμενων και η αύξηση των οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου.

Ναυτική Εκπαίδευση
Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση υπήρξε μία από τις βασικές προτεραιότητες στην πολιτική του Υπουργείου. Άλλωστε, καθώς είναι τομέας που στηρίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα, είναι αυτός που δέχθηκε τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας των τελευταίων πέντε χρόνων με μείωση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού που ξεπέρασε το 50%, αλλά και με περικοπή δαπανών για την μέριμνα των σπουδαστών των ακαδημιών. Κατά την περίοδο της θητείας στο υπουργείο δρομολογήθηκαν:
Η προώθηση των διαδικασιών για την ανακατασκευή των κτιρίων της ΑΕΝ Μηχανιώνας και την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που θα εισαχθούν
Η αναθεώρηση του ΠΔ 141/2014 (Α 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις»
Η επαναφορά του σπουδαστικού πάσου για τις μετακινήσεις των σπουδαστών με τα Μέσα Μεταφορών. Ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο η υπογραφή σύμβασης με τον ΟΑΣΑ για τους σπουδαστές της ΑΕΝ Ασπροπύργου
Η προώθηση των ενεργειών για την επαναφορά της παροχής σίτισης στους σπουδαστές των ΑΕΝ μέσω της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και των ΑΕΙ και ΤΕΙ που λειτουργούν στους τόπους που είναι εγκατεστημένες οι ΑΕΝ.

Ακτοπλοΐα
Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, όπως ήταν αναμενόμενο, αποτέλεσαν ένα από τα πιο βασικά πεδία σχεδιασμού και δράσης για το υπουργείο, όχι μόνο για λόγους που συνδέονται με την άρτια λειτουργία του συστήματος παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, αλλά και για λόγους που συνδέονται με τα προβλήματα που προέκυψαν τόσο στην εξυπηρέτηση των νησιών και την απλήρωτη ναυτική εργασία. Στο πλαίσιο αυτό:
Υποστηρίχθηκε η προσπάθεια φορέων για την επαναλειτουργία δρομολογιακών γραμμών (ΠΑΤΡΑ-ΣΑΜΗ-ΙΘΑΚΗ) ή την επέκταση/ανασχεδιασμό υφιστάμενων γραμμών με τρόπο που συμπεριλαμβάνει περισσότερους λιμένες και εξυπηρετεί πληρέστερα τις συγκοινωνιακές ανάγκες (π.χ. Γραμμές ΒΑ Αιγαίου)
Ενεργοποίηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για θέματα που με βάση το νόμο υπάρχει δυνατότητα να γνωμοδοτεί, ως έκφραση της βούλησης για υιοθέτηση μοντέλου δημοκρατικού λειτουργίας μα τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Προσαρμογή, με βάση τα πραγματικά δεδομένα της τιμής του εισιτηρίου για τις γραμμές δημοσίου συμφέροντος που οδήγησε σε μείωση για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια κατά 2.6%.

Ναυτική Εργασία
Ένας βασικός πυλώνας της πολιτικής αυτής της περιόδου υπήρξε η αντιμετώπιση των θεμάτων της ναυτικής εργασίας με τρόπο που από τη μια να είναι κοινωνικά δίκαιος και προωθητικός για τη θέση των εργαζομένων και από την άλλη να αναγνωρίζει και να τιμά τον ιδιαίτερο ρόλο και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της ναυτιλίας σε όλες τις μορφές της. Η απλήρωτη ναυτική εργασία σε ποσοστό εταιρειών της ακτοπλοΐας, ιδιαίτερα της ΝΕΛ, υπήρξε ένα από τα πρώτα προβλήματα τα οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες διαστάσεις του θέματος, αν και με βάση τα δεδομένα δεν ήταν ευθύνη του Υπουργείου, παρά τις περί του αντιθέτου προτροπές από όσους μας κληρονόμησαν το πρόβλημα, αναλάβαμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και με συνεχείς και εντατικές προσπάθειες επιδιώξαμε την αντιμετώπιση του. Υπήρξε πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας που τέθηκε σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και προωθήθηκε τροπολογία που επιτρέπει την κατανομή των ποσών των εγγυητικών επιστολών των εταιρειών που κηρύσσονται έκπτωτες από επιδοτούμενες γραμμές δημοσίου συμφέροντος μεταξύ των απλήρωτων ναυτικών των εταιρειών αυτών. Ήδη, έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για την κατανομή αυτού του ποσού μεταξύ των εργαζομένων της ΝΕΛ. Στο πλαίσιο αυτό εξαγγέλθηκε και υλοποιήθηκε η επανεξέταση των “κατά παρέκκλιση ειδικών συνθέσεων” στα πλοία που εκτελούν πλόες στο εσωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών επανεκκινήθηκαν θέματα που αναφέρονται σε προβλήματα και ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ή σε λειτουργικά θέματα φορέων ευθύνης του Υπουργείου:
Επανεκκίνηση των διαδικασιών για την ανέλκυση του ναυαγίου Sea Diamond
Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας
Επανασχεδιασμός της υδροδότησης των άνυδρων νησιών του Αιγαίου”.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.