Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη για την Danaos

Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη για την Danaos

337
Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη για την Danaos

Έσοδα $141,5 εκ. παρουσίασε η Danaos κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, έναντι εσόδων $136,4 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014, επιτυγχάνοντας αύξηση 3,7%. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα εξαμήνου η εταιρεία είχε έσοδα $280,1 εκ., αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν στα $205,9 εκ. έναντι $195,4 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα $68,6 εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 (σε σύγκριση με τα $18,6 εκ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2014) τα οποία κατανέμονται σε $0,62 ανά μετοχή.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.