Διαχείριση της μετανάστευσης: στήριξη των κρατών μελών με 2,4 δισ. ευρώ

Διαχείριση της μετανάστευσης: στήριξη των κρατών μελών με 2,4 δισ. ευρώ

55
Διαχείριση της μετανάστευσης: στήριξη των κρατών μελών με 2,4 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτό το μήνα 23 πολυετή εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Η συνολική χρηματοδότηση των εγκριθέντων προγραμμάτων ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ περίπου, για την περίοδο 2014-2020. Θα μπορούν τώρα να δοθούν χρήματα στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Η Επιτροπή συνεργάστηκε εντατικά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι οι πόροι της ΕΕ θα διατεθούν με επείγουσες διαδικασίες.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πρωτοφανείς προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας και η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση με πνεύμα αλληλεγγύης. Μέσω της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Επιτροπή λαμβάνει τολμηρά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αύξηση της ασφάλειας στην Ευρώπη έναντι του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Τα εθνικά προγράμματα που ενέκρινε η Επιτροπή παρέχουν σημαντική οικονομική βοήθεια στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας.»

Η χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕ στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων υποδοχής, την εφαρμογή διαδικασιών ασύλου σύμφωνων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Η χρηματοδότηση από το ΤΕΑ συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες για βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών και της επιτήρησης (ιδίως με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών). Η χρηματοδότηση από το ΤΕΑ χρησιμοποιείται επίσης για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η τρομοκρατία και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η διακίνηση ναρκωτικών, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

Εκτός από τις βασικές χρηματοδοτικές τα περισσότερα εθνικά προγράμματα συμπληρώνονται με πρόσθετα ποσά που διατίθενται για την εφαρμογή συγκεκριμένων διακρατικών δράσεων. Οι δράσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν κοινές επιχειρήσεις επιστροφής και επανένταξης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ ή την καθιέρωση προξενικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΤΕΑ. Με πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΤΕΑ θα αγοράζεται εξοπλισμός μεγάλης κλίμακας που θα τίθεται στη διάθεση του Frontex και θα χρησιμοποιείται για κοινές επιχειρήσεις όποτε χρειάζεται. Εκτός από αυτά, θα χορηγηθούν περίπου 37 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα του ΤΑΜΕ για να στηρίξουν το πρόγραμμα της Ένωσης για την επανεγκατάσταση κατά την περίοδο 2014-2015.

Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την ταχεία έγκριση των υπόλοιπων εθνικών προγραμμάτων. Με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-20, τα ταμεία ΤΑΜΕ και ΤΕΑ είναι τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για επενδύσεις σε μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.