Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 δημοσίευσε η Minoan Lines

Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 δημοσίευσε η Minoan Lines

115
Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 δημοσίευσε η Minoan Lines

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2015 δημοσίευσε η ακτοπλοϊκή εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. (Minoan Lines).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας , το πρώτο τρίμηνο του 2015 οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 34,1 εκ. καταγράφοντας αύξηση € 2,8 εκ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 7,1 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 5,4 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2,4 εκ.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το α’ τρίμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων από τα άλλα τρίμηνα του έτους. Εντούτοις, οι Μινωικές Γραμμές για πρώτη φορά μετά την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν κερδοφόρο α’ τρίμηνο.

Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα € 0,8 εκατ. έναντι € 1,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και συνολικές αποσβέσεις € 3,9 εκ. έναντι € 3,8 εκ.

Επιπρόσθετα, κατά την 31/3/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 244,2 εκ. (€ 2,28 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 211,4 εκ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 14,0 εκ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, οφείλονται κυρίως στην αύξηση των εσόδων, στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Επιπλέον, η εταιρεία κατά την διάρκεια της εξαετούς ύφεσης έλαβε μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας κατά το α’ τρίμηνο του 2015.

Μεταφορικό έργο

Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη

Η εταιρεία το α’ τρίμηνο του 2015 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω την θέση της επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακίνησε 53 χιλ. επιβάτες, 11 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 20 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 60,1% για τους επιβάτες, 58,4% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57,4% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Υπενθυμίζεται ότι στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο-Πειραιάς», η εταιρεία διατήρησε την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχει στην αγορά αυτή. Το α’ τρίμηνο του 2015, η εταιρεία διακίνησε 136 χιλ. επιβάτες, 13 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 14 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν σε 68,0% για τους επιβάτες, 64,9% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46,6% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.