Πανευρωπαϊκός διάλογος για κρουαζιέρα, λιμάνια και παράκτιο τουρισμό

Πανευρωπαϊκός διάλογος για κρουαζιέρα, λιμάνια και παράκτιο τουρισμό

86
Πανευρωπαϊκός διάλογος για κρουαζιέρα, λιμάνια και παράκτιο τουρισμό

Στις αρχές Μαρτίου διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες το συνέδριο του Πρώτου Πανευρωπαϊκού Διαλόγου για τον Θαλάσσιο Τουρισμό.

Το συνέδριο είχε ως θέμα την ευρωπαϊκή στρατηγική για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, και έλαβαν μέρος περίπου 200 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι όλων των τομέων της βιομηχανίας της κρουαζιέρας, οι οποίοι συζήτησαν για τις κοινές προκλήσεις και προοπτικές της κρουαζιέρας με στόχο την ανάπτυξή της εντός ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου πλαισίου.

Στο συνέδριο συμφωνήθηκε να προωθηθεί η συνεργασία για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία κρουαζιέρας. Επιπροσθέτως, προτάθηκε η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης μεταξύ της βιομηχανίας της κρουαζιέρας, των λιμένων και των παράκτιων φορέων του τουρισμού καθώς και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ώθηση θα δοθεί και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών, προκειμένου να υπερκεραστεί ο κατακερματισμός του κλάδου, αλλά και στην προώθηση της συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Στόχος των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διευκολύνουν τον πανευρωπαϊκό διάλογο και να προτείνουν σχετικά μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.