Υποτροφία της HELMEPA στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού

Υποτροφία της HELMEPA στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού

121
Υποτροφία της HELMEPA στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος–HELMEPA, σύμφωνα με την οποία προκηρύσσει την ετήσια υποτροφία, ύψους €15.000, στη μνήμη του αείμνηστου εμπνευστού της, Γιώργου Π. Λιβανού, για μεταπτυχιακές ναυτιλιακές σπουδές, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου Master’s) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο εξωτερικό, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της HELMEPA, δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο, ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόμιση:

  • βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό,
  • πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:

Αγγλικά:                      Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS

Γαλλικά:                      Superieur III ή Sorbonne II

Γερμανικά:                  Mittelstufe III

Ιταλικά/Ισπανικά:   Superiore

  • συστατικών επιστολών δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε,
  • αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014, και
  • για τους άρρενες υποψηφίους, του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

Προτεραιότητα δίνεται σε νέους/νέες παιδιά Ελλήνων ναυτικών, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν έως την 25 Μαΐου 2015 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA,  με την ένδειξη «Υποτροφία Γ.Π. Λιβανού».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.