Τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων κρίσεων στο ΠΝ

Τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων κρίσεων στο ΠΝ

261
Τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων κρίσεων στο ΠΝ

Τις αποφάσεις των τακτικών και έκτακτων κρίσεων αρχιπλοιάρχων και πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2015 έκρινε:

α.  «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους:

(1) Μάχιμοι: (α) Ρουκάς Περικλής, (β) Νασόπουλος Πέτρος, (γ) Μπάνος Σταύρος, (δ) Παξιβανάκης  Ιωάννης, (ε) Κάτσικας  Λουκάς, (στ) Μαυρεδάκης  Ευάγγελος, (ζ)  Λυμπέρης  Παναγιώτης, (η) Χατζάκης Παναγιώτης, (θ)  Δρυμούσης  Ιωάννης, (ι) Κοντούλης  Ιωάννης

(2) Μηχανικοί: (α) Μπαμπλένης  Γεώργιος, (β) Σούφρας  Δημήτριος

(3) Υγειονομικού/Ιατρός: Δαμιανός  Δημοσθένης

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους παρακάτω Μάχιμους Πλοιάρχους:

(1) Τσιαντούλας  Λεωνίδας, (2) Σινάνογλου  Παναγιώτης, (3) Τσόγκας  Γεώργιος

Περαιτέρω, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α. Μάχιμοι: (1) Γρυπάρης  Ευστάθιος, (2) Μονιός  Κωνσταντίνος, (3) Σταυρόπουλος Σπυρίδων, (4) Μαρίνος Ευάγγελος, (5) Χαϊδεμενάκος Αναστάσιος

β. Μηχανικοί:(1) Καψοκέφαλος  Διονύσιος, (2) Αγγελόπουλος Ιωάννης

γ. Υγειονομικού/Ιατρών: (1) Δημητρίου Σπυρίδων, (2) Σπυρόπουλος  Ευάγγελος, (3) Πεχλιβανίδης  Γεώργιος, (4) Δαυίδης Δημήτριος, (5) Χατζημιχάλης Ηλίας

δ. Υγειονομικού/Οδοντιάτρος: Αναστασάκης Εμμανουή

ε. Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:(1) Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη, (2) Λούκου-Νεονάκη  Χαρίκλεια, (3) Δασκαλάκη   Ευαγγελία

2.Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α. Μάχιμοι: (1)Γρυπάρης  Ευστάθιος, (2) Μονιός  Κωνσταντίνος, (3) Σταυρόπουλος Σπυρίδων, (4)Μαρίνος Ευάγγελος, (5)Χαϊδεμενάκος Αναστάσιος

β.Μηχανικοί: (1) Καψοκέφαλος Διονύσιος, (2) Αγγελόπουλος Ιωάννης

γ. Υγειονομικού/Ιατρών: (6) Δημητρίου Σπυρίδων ,(7) Σπυρόπουλος  Ευάγγελος, (8) Πεχλιβανίδης  Γεώργιος, (9) Δαυίδης Δημήτριος

δ.Υγειονομικού/Οδοντίατρος: Αναστασάκης Εμμανουήλ

ε.Υγειονομικού/Νοσηλευτικής: (1) Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη, (2) Λούκου-Νεονάκη  Χαρίκλεια

3. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22, του Ν.2439/1996 και 32 του Ν. 3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Πλοιάρχους Υγειονομικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και στην συνέχεια ως «Προακτέοι», για την προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σε αποστρατεία από το ίδιο συμβούλιο: α.Ιατρό, Χατζημιχάλη Ηλία, β.Νοσηλευτικής,  Δασκαλάκη Ευαγγελία

Τέλος, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

α.  «Διατηρητέους»:

(1) Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικού: (α) Γεωργαντάς Δημήτριος, (β) Χριστόπουλος Νικόλαος, (γ) Πέτσος Νικόλαος, (δ) Πούλιος Γεώργιος

(2) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός Αναστάσιος

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί: (α) Δημάκος Παναγιώτης, (β) Σταυρόπουλος Ευθύμιος

γ.«Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Διαμαντάκη-Κούτσου  Ιωάννα.

2. Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»: α. Δημάκος Παναγιώτης, β. Σταυρόπουλος Ευθύμιος

3. Προάγεται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Διαμαντάκη-Κούτσου Ιωάννα, η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της».

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.