Οι θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας εκφράζουν τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή...

Οι θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας εκφράζουν τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική

118
Οι θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας εκφράζουν τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική

Τις προτάσεις τους σχετικά με τους βασικούς πυλώνες της ναυτιλιακής πολιτικής ανακοίνωσαν επτά θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας, στα πλαίσια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ναυτιλίας 2015.

Οι ECSA, ECASBA, ETA, EuDA, CLIA Europe, Interferry και WSC τόνισαν πρωτίστως την ανάγκη ενός σταθερού ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, εντός του οποίου η ναυτιλία θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να αντιμετωπίσει τον αυξημένο διεθνή ανταγωνισμό. Περαιτέρω, η Ευρώπη θα πρέπει να στραφεί στις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες αποτελούν μια περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση, αφού μεταφέρουν το 90% των παγκόσμιων εμπορευμάτων με τις μικρότερες εκπομπές CO2.

Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον ανθρώπινο παράγοντα, προσελκύοντας καταρτισμένους και εξειδικευμένους νέους στο ευρύτερο ναυτιλιακό cluster.  Παράλληλα, θα πρέπει να εξαλειφθούν τα γραφειοκρατικά βάρη και να εφαρμοστεί ουσιαστικά ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιων μεταφορών χωρίς εμπόδια. Στο ίδιο πλαίσιο, συμβάλλουν σημαντικά και οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ενώ για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να εγγυάται η ασφάλεια στη θάλασσα.

Σημαντικός άξονας είναι και η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και η ανάληψη δράσεων που θα στηρίζουν τις δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού στις παράκτιες περιοχές.

Τέλος, μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσόγειο, το οποίο θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δυσχεραίνει σημαντικά τις καθημερινές ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.