Τα αποτελέσματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Attica Group

Τα αποτελέσματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Attica Group

5
Τα αποτελέσματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Attica Group

Η Attica AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι την 28η Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.448.789 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,45% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η έκτακτη γενική συνέλευση αφού ενημερώθηκε σχετικά έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο όπως προβεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως ευρώ 50 εκατομμύρια, μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο για την έκδοση του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) του ποσού του δανείου, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δ) του χρόνου και της  μεθόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή του σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανάλογα με την συμφωνία που θα επιτευχθεί τελικώς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.448.789, ήτοι ποσοστό 89,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.335.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 113.159 (0,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.

2. Ενέκρινε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.448.789, ήτοι ποσοστό 89,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.335.630 (89,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 113.159 (0,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Λευκά / Αποχή 0.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.