Ενημέρωση για τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Ενημέρωση για τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

4
Ενημέρωση για τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Η ATTICA A.E. Συμμετοχών ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι τροποποιείται το οικονομικό ημερολόγιο 2014 ως προς την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρείας, Λεωφ. Συγγρού αρ. 123-125 & Τορβά 3, στην Αθήνα.