Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί μελέτες για σταθμούς LNG σε λιμάνια της Ισπανίας και...

Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί μελέτες για σταθμούς LNG σε λιμάνια της Ισπανίας και της Γαλλίας

13
Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί μελέτες για σταθμούς LNG σε λιμάνια της Ισπανίας και της Γαλλίας

Η Ε.Ε. αποφάσισε τη χρηματοδότηση μία σειράς μελετών ώστε να εξεταστεί η σκοπιμότητα δημιουργίας σταθμών ανεφοδιασμού πλοίων με LNG στα λιμάνια του Roscoff (Γαλλία) και του Santander (Ισπανία). Η χρηματοδότηση είναι της τάξης του €1.000.000 και προέρχεται από το πρόγραμμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Οι μελέτες θα λάβουν υπόψη τους την συμμόρφωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού με τα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το LNG αναδεικνύεται όλο και περισσότερο στην ναυτιλιακή βιομηχανία ως καύσιμο πιο φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την χρήση του. Η αγορά LNG ως καυσίμου για την ναυτιλιακή βιομηχανία στην Ευρώπη είναι περιορισμένη και οι απαραίτητες υποδομές για την παροχή LNG στα πλοία είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Τα ευρήματα αυτών των μελετών θα αποτελέσουν ένα απαραίτητο εργαλείο λήψης αποφάσεων για:

  • Τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να αποφασίσουν την κατασκευή ή την μετατροπή πλοίων ώστε να καταναλώνουν LNG ως καύσιμο.
  • Τις λιμενικές αρχές του Roscoff και της Santander οι οποίες θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν σταθμούς παροχής LNG.
  • Τις αρχές που είναι αρμόδιες για τις δημόσιες μεταφορές στην Περιφέρεια της Cantabria (Ισπανία).
Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.