Το νέο δ.σ. της Ένωσης Ρυμουλκών

Το νέο δ.σ. της Ένωσης Ρυμουλκών

187
Το νέο δ.σ. της Ένωσης Ρυμουλκών

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξελέγη μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στην Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων.

Το νέο συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε είναι το εξής:

Πρόεδρος Ανδρέας Βατίστας

Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Λυμπουσάκης

Γενικός γραμματέας Παύλος Ξηραδάκης

Ταμίας Εμμανουήλ Μαυρομάτης

Μέλη, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Τσαβλίρης Νικόλαος, Μπενζονάνας Ιωάννης, Γιαννίσης Γεώργιθος, Ασλής Νικόλαος