Ανάσα ζωής στη ΝΕΖ οι επισκευές των δεξαμενών στο Πέραμα

Ανάσα ζωής στη ΝΕΖ οι επισκευές των δεξαμενών στο Πέραμα

99
Ανάσα ζωής στη ΝΕΖ οι επισκευές των δεξαμενών στο Πέραμα

Με κύριο στόχο να διατηρήσει σε λειτουργία τις δύο πλωτές δεξαμενές πλοίων στο Πέραμα, το Συμβούλιο Διεύθυνσης του ΟΛΠ Α.Ε., αποφάσισε την έγκριση του αποτελέσματος και την κατακύρωση των διαγωνισμών για:

(α) την προμήθεια υλικών και (β) συντήρηση της Μικρής Πλωτής Δεξαμενής, συνολικής δαπάνης 526.071 Ευρώ με ΦΠΑ.

Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και τα αρνητικά αποτελέσματα του τομέα αυτού, ο ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε να επισκευάσει και να συντηρήσει και πάλι τις Δεξαμενές του, στις οποίες κατά κανόνα δεξαμενίζονται τα πλοία της ακτοπλοΐας και της μεσογειακής ναυτιλίας.

Με τις επισκευές και συντηρήσεις αυτές, που ανατέθηκαν στους μειοδότες (α) “METALUMIN CON” και (β) “ΧΙΛΙΟΣ ΕΠΕ”, θα επιτευχθεί η πενταετής νέα επιθεώρησή της από τους Νηογνώμονες, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν για το καλό της Ναυπηγοεπισκευστικής Ζώνης Περάματος.