Σοβαρές ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές των Λιμενικών Αρχών της χώρας

Σοβαρές ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές των Λιμενικών Αρχών της χώρας

15
Σοβαρές ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές των Λιμενικών Αρχών της χώρας

Για τα κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Λιμενικές Αρχές της χώρας υπέβαλαν ερώτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Ασημίνα, Ρεπούση Μαρία και Αναγνωστάκης Δημήτρης.

Ειδικότερα η ερώτηση προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι η εξής: Όπως επισημαίνεται από την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος πολλά από τα κτίρια, όπου στεγάζονται τα λιμεναρχεία είναι απαρχαιωμένα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής και δεν διαθέτουν επαρκείς χώρους.

Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πρόβλημα που επισημαίνεται στα Λιμεναρχεία της Κρήτης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα κεντρικά Λιμεναρχεία Ηρακλείου και Χανίων, το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου και το Υπολιμεναρχείο Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα, το Κ.Λ. Ηρακλείου  έχει «αποκλειστεί» εξωτερικά, απέναντι στον κίνδυνο πτώσης σοβάδων, στο Κ.Λ. Χανίων, ένα τμήμα του κτιρίου δεν χρησιμοποιείται, καθώς έχει κριθεί ακατάλληλο από προηγούμενους σεισμούς, το Λ/Χ Ρεθύμνου έχει πλημμυρίσει πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ το Υ/Χ Ιεράπετρας στενάζει από την ασφυκτική έλλειψη χώρων και την παλαιότητα των εγκαταστάσεων του. Επίσης, επισημαίνεται το πρόβλημα της μη επαρκούς προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ.

Τα προαναφερόμενα προβλήματα εντείνονται ακόμη περισσότερο εξαιτίας της ολιγωρίας ή της αναβλητικότητας, που επιδεικνύουν ορισμένοι από τους Οργανισμούς Λιμένων και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία στα αιτήματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών για συνδρομή τους στην επισκευή και συντήρηση των λιμενικών καταστημάτων.

Αυτό έχει ως συνέπεια, οι Λιμενικές Αρχές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους, να καθίστανται «δέσμιες» χορηγιών, είτε παροχών «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», καθώς δεν μπορούν οι ίδιες από μόνες τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Δεδομένου ότι από την παρ. 5 του αρ. 53 του Β.Δ 14/19.01.1939 (ΦΕΚ 24Α), προκύπτει η «ex legem» υποχρέωση των αρμόδιων κατά τόπους Φορέων Διαχείρισης για την επισκευή και συντήρηση των λιμενικών καταστημάτων με δικούς τους οικονομικούς πόρους,

Δεδομένου του απαραίτητου εκσυγχρονισμού του Λιμενικού Σώματος, που αποτελεί χρέος της πολιτείας και στον οποίον μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές για την ασφαλή και εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων του,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να παρέχεται από τους κατά τόπους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης ουσιαστική συνδρομή στα προβλήματα των κτιριακών υποδομών (επισκευή, συντήρηση, μη επαρκής προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ) που αντιμετωπίζουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος της χώρας;

Στο πλαίσιο της άμεσης επίλυσης των προβλημάτων που επισημαίνονται στις κτιριακές υποδομές των λιμεναρχείων της χώρας, προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν – μεταφερθούν στους ανάλογους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) κονδύλια του ΕΣΠΑ;  

 

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.