Το πρόγραμμα δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πρόγραμμα δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2
Το πρόγραμμα δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει κατάλογο με «έργα κοινού ενδιαφέροντος» στις ενεργειακές υποδομές. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει έργα ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφοράς / αποθήκευσης / υγροποίησης φυσικού αερίου, ευφυών δικτύων και πετρελαίου, τα οποία έχουν μια ισχυρή διασυνοριακή διάσταση και θα είναι επιλέξιμα για κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF).

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου: Τεχνική ενημέρωση – Οι συνομιλίες για τη μεταρρύθμιση της Πολιτικής Συνοχής οδεύουν προς συμφωνία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η τεχνική ενημέρωση, η οποία παρέχεται από μέλη του ιδιαίτερου γραφείου του Επιτρόπου Χαν και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, απευθύνεται σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους και θα αφορά στην πορεία των συνομιλιών σχετικά με τη μεταρρύθμιση, η οποία μετατρέπει την Πολιτική Συνοχή σε ένα επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για την υλοποίηση πολλών από τους στόχους της: τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης.

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το Πακέτο Διεύρυνσης 2013. Πρόκειται για το ετήσιο έγγραφο στρατηγικής που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φθινόπωρο, το οποίο επεξηγεί την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ. Το πακέτο διεύρυνσης περιλαμβάνει ένα έγγραφο στρατηγικής και οκτώ εκθέσεις προόδου για τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες.

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει τη μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. Οι αποφάσεις αυτές καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και τις περισσότερες από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύουν στην επιβολή του δικαίου της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη προς το συμφέρον τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.