Ενίσχυση της Ασφάλειας στους Λιμένες

Ενίσχυση της Ασφάλειας στους Λιμένες

4
Ενίσχυση της Ασφάλειας στους Λιμένες

Tο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου προχωρά στην υλοποίηση της Οδηγίας 2005/65ΕΚ «Για την Ενίσχυση της Ασφάλειας στους Λιμένες». Με την εφαρμογή των Κοινοτικών απαιτήσεων, και ειδικότερα του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS), αναβαθμίζεται το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στα λιμάνια και επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση των επιβατών, ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας.

«Με το νόμο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα στη Βουλή, ξεκίνησε μια σημαντική μεταρρύθμιση με σκοπό την καλύτερη λειτουργία και διαχείριση των λιμένων της χώρας μας», δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης και συμπλήρωσε: «Ρυθμίστηκαν ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη του ελληνικού λιμενικού συστήματος, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, δόθηκε η δυνατότητα συνενώσεων και συνεργειών, απλοποιήθηκαν διαδικασίες για λιμενικά έργα. Παράλληλα, με γνώμονα τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις λαμβάνουμε κάθε πρόνοια για την υλοποίηση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας.»

Συγκεκριμένα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων συμπληρώνει τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από τον κανονισμό 725/2004 και τα επεκτείνει στο σύνολο των χώρων του λιμένα και όχι μόνο στη λιμενική εγκατάσταση, στοχεύοντας σε ασφάλεια υψηλού επιπέδου για όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες.

Η υλοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας σε ένα λιμένα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ουσιαστικά συνίσταται στην εκπόνηση μελέτης Αξιολόγησης της Ασφάλειας του, προκειμένου αναγνωριστούν οι αδυναμίες της και να προταθούν συγκεκριμένα αντίμετρα για την μείωση ή εξάλειψή τους, στην κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας του, το οποίο βάσει των πορισμάτων της μελέτηςΑξιολόγησης αναπτύσσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται και στην εφαρμογή του Σχεδίου αυτού.

Ο αριθμός των λιμένων της χώρας μας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/65ΕΚ ανέρχεται σε 122. Εξ’ αυτών οι 37 λιμένες οφείλουν να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις της Οδηγίας (για τους υπόλοιπους 85 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας).

Η καθυστέρηση εφαρμογής της Οδηγίας στη χώρα μας είχε διαπιστωθεί επανειλημμένα από επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούν είχαν καταγράψει σημαντικές μη συμμορφώσεις.

Περί τα τέλη Αυγούστου 2012 κοινοποιήθηκε έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΕΝΥ/ΥΠΕΞ), με το οποίο γνωστοποιείτο ότι η Κομισιόν, θεωρώντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών λιμένων που υπόκεινται στην Οδηγία 2005/65ΕΚ δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εγκεκριμένες μελέτες, ενδέχεται να κινήσει διαδικασία παράβασης. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους περιήλθε προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν αναφορικά με την κίνηση της διαδικασίας παράβασης σε βάρος της χώρας μας για μη εφαρμογή της Οδηγίας, βάσει του άρθρου 258 της Συνθήκης.

Οι ενέργειες που αναλήφθηκαν αμέσως μετά την λήψη του εγγράφου της ΕΝΥ/ΥΠΕΞ ήταν οι ακόλουθες:

Με Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μουσουρούλη, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με έργο την εκπόνηση μελετών Αξιολόγησης Ασφάλειας για τους 33 από τους 37 υπόχρεους στην Οδηγία λιμένες που δεν διέθεταν τέτοιες μελέτες.

Εντός τριμήνου από τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Η Ομάδα αυτή παράλληλα ανέλαβε την πρωτοβουλία και επικαιροποίησε το ήδη καταρτισθέν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου πρότυπο Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένα, το οποίο πρόκειται αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την κατάρτιση των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμένων για 35 από τους 37 υπόχρεους στην Οδηγία λιμένες που δεν διέθεταν τέτοια Σχέδια, από τους κατά νόμο υπεύθυνους (Αρχές Ασφάλειας Λιμένα).

Έπειτα από τις ενέργειες αυτές, η υφιστάμενη κατάσταση σήμερα έχει ως Έχουν συγκροτηθεί 25 από τις 29 Αρχές Ασφάλειας που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας και αναμένεται σύντομα η συγκρότηση ακόμα τεσσάρων Αρχών Ασφάλειας Λιμένα (Πάτμου, Λέρου, Σάμου & Λήμνου) στην δικαιοδοσία των οποίων αντιστοιχούν πέντε υπόχρεοι στην οδηγία λιμένες (Λακκίου Λέρου, Σκάλας Πάτμου, Εμπορικού Βαθέως Σάμου, Εμπορικού Καρλοβασίου Σάμου & Λήμνου).

Έχουν εγκριθεί 31 από τις 37 μελέτες Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμένων που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης της χώρας μας σε ότι αφορά στις μελέτες αυτές. Συνεπώς απομένουν εγκρίσεις μελετών Αξιολόγησης Ασφάλειας για έξι λιμένες (Εμπορικού Ελευσίνας, Λακκίου Λέρου, Σκάλας Πάτμου, Εμπορικού Βαθέως Σάμου, Εμπορικού Καρλοβασίου Σάμου & Λήμνου).

Έχουν εγκριθεί 29 από τα 37 Σχέδια Ασφάλειας Λιμένων που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης της χώρας μας σε ότι αφορά τα Σχέδια αυτά. Απομένουν εγκρίσεις Σχεδίων Ασφάλειας για οκτώ λιμένες (Επιβατηγού Πειραιά, Εμπορικού – Ναυπηγοεπισκευαστικού Πειραιά, Εμπορικού Ελευσίνας, Λακκίου Λέρου, Σκάλας Πάτμου, Εμπορικού Βαθέως Σάμου, Εμπορικού Καρλοβασίου Σάμου & Λήμνου).

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.