Υποχρέωση εφοδιασμού των πλωτών εφοδιαστικών μέσων με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης

Υποχρέωση εφοδιασμού των πλωτών εφοδιαστικών μέσων με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης

6
Υποχρέωση εφοδιασμού των πλωτών εφοδιαστικών μέσων με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων από τον αρμόδιο Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με την υποχρέωση εφοδιασμού των πλωτών εφοδιαστικών μέσων με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (Automatic Identification System – AIS).

Η εγκύκλιος παρέχει ειδικότερες διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή της αριθμ. οικ. 48941/3564/12/16-11-2012 (ΦΕΚ 3052 Β΄/18-11-2012) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Ναυτιλίας και Αιγαίου στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα.

Η εν λόγω Υ.Α. του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, εντάσσεται στο πλαίσιο της πλήρους απελευθέρωσης της μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων (ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4093/2012), η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της γεωγραφικής θέσης των μεταφορικών μέσων πετρελαιοειδών προϊόντων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.