Μειώθηκε κατά 3,4% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

Μειώθηκε κατά 3,4% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

2
Μειώθηκε κατά 3,4% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

Νέα μείωση της τάξεως του 3,4% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2013, έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, αυξήθηκε τον ίδιο μήνα κατά 0,1%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.