Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο

5
Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απεστάλη η παρακάτω δήλωση-διευκρίνιση για τα τεκταινόμενα των τελευταίων ημερών στην Κύπρο.

«Από το φθινόπωρο του 2011, οι κυπριακές αρχές συζητούν με την Επιτροπή τη δυνατότητα παροχής βοήθειας στην Κύπρο στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Τον Ιούλιο του 2012, η Κύπρος ζήτησε και επίσημα βοήθεια στο πλαίσιο προγράμματος. Η ανάγκη για βοήθεια προκύπτει ουσιαστικά εξαιτίας προβλημάτων στον κυπριακό τραπεζικό τομέα ο οποίος ήταν υπερβολικά μεγάλος για το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με την προηγούμενη κυπριακή κυβέρνηση για την εφαρμογή ενός προγράμματος.

Τέλος, το περασμένο Σάββατο, κατά τη σύνοδο του Eurogroup, υπήρξε ομόφωνη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της Κύπρου, σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος σύμφωνου με τους όρους που καθόρισαν τα κράτη μέλη, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, όσον αφορά τον δανεισμό 10 δισ. ευρώ στην Κύπρο. Οι όροι του δανείου περιελάμβαναν την επίτευξη αποδεκτού επιπέδου βιωσιμότητας του χρέους και αντίστοιχες χρηματοδοτικές παραμέτρους.

Μολονότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν αντιστοιχούσε, σε όλα τα στοιχεία του, στις προτάσεις και τις προτιμήσεις της Επιτροπής, η Επιτροπή θεώρησε καθήκον της να το υποστηρίξει δεδομένου ότι οι προταθείσες εναλλακτικές λύσεις ήσαν αφενός πιο ριψοκίνδυνες και, αφετέρου, λιγότερο ευνοϊκές για την κυπριακή οικονομία.

Το πρόγραμμα αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την κυπριακή Βουλή.

Τώρα εναπόκειται στις κυπριακές αρχές να υποβάλουν εναλλακτικό σενάριο που να συμφωνεί με τα κριτήρια της βιωσιμότητας του χρέους και τις σχετικές χρηματοδοτικές παραμέτρους.

Η Επιτροπή κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει την Κύπρο και να συμβάλει σε μια εποικοδομητική και διαχειρίσιμη λύση. Όμως, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς τη συνεργασία τους, περιλαμβανομένης της ίδιας της Κύπρου. Η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι έτοιμη να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων και συνεχίζει τις επαφές με την Κύπρο, τα άλλα κράτη μέλη στο Eurogroup, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ.

Όσον αφορά την εφάπαξ εισφορά επί των καταθέσεων ΚΑΤΩ των 100.000 €: η Επιτροπή κατέστησε σαφές στο Eurogroup ΠΡΙΝ από την ψηφοφορία στην κυπριακή Βουλή, ότι μια εναλλακτική λύση που να συμφωνεί με τις χρηματοδοτικές παραμέτρους θα ήταν αποδεκτή, κατά προτίμηση χωρίς εισφορά επί των καταθέσεων κάτω των 100.000 €. Οι κυπριακές αρχές δεν αποδέχθηκαν το εναλλακτικό αυτό σενάριο»

Πλήγμα και στη ναυτιλιακή δραστηριότητα της Κύπρου

Ειδικότερα και σύμφωνα με σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας βρετανικής Lloyd; s η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ να επιβάλλει τέλος στις καταθέσεις που βρίσκονται στις κυπριακές τράπεζες, έχει σοβαρό αντίκτυπο και στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Κύπρου.

«Στη Μεγαλόνησο βρίσκονται εγκατεστημένες πολλές εταιρείες ναυτιλιακές ανάμεσά τους ελληνικών, γερμανικών ή σουηδικών συμφερόντων οι οποίες απασχολούν στα  γραφεία τους 4.500 εργαζόμενους και στα πλοία τους περί τους 55.000 ναυτικούς.

Στο Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου είναι  εγγεγραμμένες 147 ναυτιλιακές εταιρείες  από τις οποίες 60 ανήκουν απευθείας σε πλοιοκτήτες. Οι εταιρείες αυτές έχουν κεφάλαια στις τράπεζες του νησιού  τα οποία δεν μπορούν να κινήσουν αυτές τις ημέρες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή ναυτιλία, σε αυτή τη φάση  έχει να κάνει με την καθημερινή της λειτουργία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες συνεργάζονται με πολλές διεθνείς τράπεζες και έχουν  εναλλακτικές λύσεις για ορισμένες τουλάχιστον από τις εργασίες τους.

Μεγάλο μέρος της ναυτιλιακής δραστηριότητας, όπως ναυπηγήσεις ή αγορές πλοίων, αλλά και ναυλώσεις, πραγματοποιείται μέσω διεθνών τραπεζών.

Το 2011 η ναυτιλία εισέφερε το 6% με 7% του  ΑΕΠ της χώρας. Το κυπριακό νηολόγιο βρίσκεται στη 10η θέση του παγκόσμιου στόλου και στην τρίτη στην Ευρώπη, με εγγεγραμμένα περισσότερα από 1.650 πλοία ολικής χωρητικότητας που προσεγγίζει τους 20 εκατ. gt.

Πάντως, οι εξελίξεις να απομακρύνουν κάποιες εταιρείες από αυτό ή τουλάχιστον να αποθαρρύνει κάποιες άλλες  να το επιλέξουν για την εγκατάστασή τους».

(Πηγή Πρώτο Θέμα)

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.