Αποτελέσματα 1ης συνάντησης Αρχηγών των Ακτοφυλακών Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Αποτελέσματα 1ης συνάντησης Αρχηγών των Ακτοφυλακών Κρατών Μελών της Ε.Ε.

5
Αποτελέσματα 1ης συνάντησης Αρχηγών των Ακτοφυλακών Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Ολοκληρώθηκε η 1η συνάντηση της γραμματείας της Συνόδου των αρχηγών των Ακτοφυλακών των Κρατών Μελών της Ε.Ε. (European Coast Guard Functions Forum – 1st Secretariat Meeting), η οποια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας 2012-2013, με βασικό στόχο την προετοιμασία της 5ης Συνόδου των Ακτοφυλακών η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στη Χίο, εντός του Σεπτεμβρίου 2013.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ως μέλη της γραμματείας του Φόρουμ, εκπρόσωποι της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Φινλανδίας, Ιρλανδίας και Ρουμανίας καθώς και στελέχη των αρμοδίων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) & Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού FRONTEX.

Ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ. Δημήτριος ΜΠΑΝΤΙΑΣ, χαιρετίζοντας τη συνάντηση, τόνισε τη σπουδαιότητα του Φόρουμ για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ακτοφυλακών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά της χώρας μας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το Φόρουμ να καθιερωθεί στην Ευρ. Ένωση ως το κατάλληλο συμβουλευτικό όργανο για θέματα Ακτοφυλακής.

Στο πλαίσιο της Συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των συμπερασμάτων της 4ης Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο υπό την Ιρλανδική Προεδρία τον Αύγουστο του 2012, καθώς και των κύριων στόχων του Φόρουμ, όπως περιγράφονται στους «όρους λειτουργίας» του, ενώ τέθηκαν οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες:

·                    Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του φόρουμ και της δυνατότητάς του να συνδράμει ουσιαστικά στο πλαίσιο των θεσμικών Οργάνων της Ε.Ε. καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Η οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων (π.χ. συνέδρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ημερίδες, φόρα) με σκοπό την προώθηση του Φόρουμ καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός επίσημου ιστότοπου του Φόρουμ.

·                    Η εξεύρεση χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα καταστήσουν το έργο του Φόρουμ  βιώσιμο, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και η δημιουργία μόνιμης Γραμματείας.

·                    Η προώθηση της τομεακής και διατομεακής συνεργασίας, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και προώθησης του διαλόγου σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και η ουσιαστική συνδρομή του Φόρουμ στην υπό εκπόνηση μελέτη (feasibility study) της Ευρ. Επιτροπής, αναφορικά με τις λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Ακτοφυλακών.  

Σημειώνεται ότι, η επόμενη συνάντηση της γραμματείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Μαρτίου 2013.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.