Θαλάσσιος Τουρισμός και Ανάπτυξη Νησιωτικών Προορισμών: Aπό τη θεωρία στην πράξη

Θαλάσσιος Τουρισμός και Ανάπτυξη Νησιωτικών Προορισμών: Aπό τη θεωρία στην πράξη

4
Θαλάσσιος Τουρισμός και Ανάπτυξη Νησιωτικών Προορισμών: Aπό τη θεωρία στην πράξη

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει  από τις 13 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2012, στη Χίο, Θερινό Σχολείο με θέμα: «Θαλάσσιος Τουρισμός και Ανάπτυξη Νησιωτικών Προορισμών: από τη θεωρία στην πράξη».

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων  σε θέματα ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού και προβολής τουριστικών προορισμών με βάση την ανάλυση σύγχρονων πρακτικών διεθνούς αριστείας. Παράλληλα προβλέπεται εμβάθυνση σε πρόσφατα ευρήματα και συμπεράσματα εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης μικρών επιχειρήσεων, επικοινωνίας κτλ.

Οι εισηγητές προέρχονται ισομερώς τόσο από τη διεθνή και ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από την λιμενική και τουριστική βιομηχανία. Εκτός από τις διαλέξεις οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν να εκπονήσουν σε ομάδες συγκεκριμένα μικρά έργα ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε στρογγυλές τράπεζες όπου θα υποστηρίζονται οι ανοικτές, αυθόρμητες και παραγωγικές συζητήσεις με στελέχη που διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στο θαλάσσιο τουρισμό

Στόχος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου μεταφοράς τεχνογνωσίας για τον θαλάσσιο τουρισμό και μέσω αυτού η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασιών και η υποστήριξη έργων για την ανάδειξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στις νησιωτικές περιοχές ως πυλώνα σύγχρονης και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου».

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του θερινού σχολείου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://maritimetourism2012.pns.aegean.gr/el/maritimetourism2012-home-el

Για πληροφορίες Στεφανιδάκη Ευαγγελία: estefanidaki@stt.aegean.gr

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.