Η οικονομική έκθεση του ΟΛΠ και το φωτοβολταϊκό πάρκο

Η οικονομική έκθεση του ΟΛΠ και το φωτοβολταϊκό πάρκο

5
Η οικονομική έκθεση του ΟΛΠ και το φωτοβολταϊκό πάρκο

Στην έγκριση της oικονομικής έκθεσης α΄ εξαμήνου 2012 προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε., βάσει της οποίας και εν μέσω οικονομικής κρίσης στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών :

α) Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 3,20% ανερχόμενα σε 52.986.374,76 Ευρώ.

β) Αύξηση εσόδων από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι) κατά +30,77%.

γ) Αύξηση εσόδων από τον κλάδο κρουαζιέρας κατά +16,75% και

δ) Αύξηση εσόδων από το car-terminal κατά +9,48 %.   

Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 4,08%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 9.827.330,44 Ευρώ έναντι 4.493.246,44 του 2011, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.120.047,87 έναντι 3.655.590,12 Ευρώ του 2011, μείωση η οποία οφείλεται από αντιλογισμό στα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις.

Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους, ούτε η εφαρμογή του PSI είχε αποτελέσματα επ’ αυτού. Φυσικά, ο κύριος όγκος εργασιών του κυρίως λόγω κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας εμφανίζεται συνήθως αυξητικός κατά το β΄ εξάμηνο έκαστου έτους, ενώ δύο έργα του (Λιμένας Αλών και Λιμένας Αγ. Νικολάου) εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής).  

Όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης “η πολιτική επιλογή στήριξης της κρουαζιέρας και η ενίσχυση των μηχανισμών του transit φορτίου στα containers και το car-terminal, παράλληλα με τις λειτουργικές και εργασιακές μεταβολές οδηγούν και φέτος την εταιρία για τρίτη συνεχή χρονιά (2010-2012) σε κερδοφόρα χρήση”.  

Παράλληλα το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού αποφάσισε ομόφωνα την υπογραφή σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ μέσω της ΔΕΔΔΗΕ για το φωτοβολταϊκό πάρκο του εμπορικού λιμένα ονομαστικής ισχύος 430 KWp.

Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η υπογραφή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς τον οποίο εκδόθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. εγγυητική επιστολή ποσού 64.512 ευρώ.

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στις φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές του ΟΛΠ Α.Ε., δεδομένου ότι λόγω της 24ωρης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του λιμένα το εμπορικό λιμάνι αποτελεί ενεργοβόρα δραστηριότητα.

Από τις μελέτες οι οποίες έχουν συνταχθεί και κατατεθεί στην ΔΕΗ, πέραν των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκύπτει και σημαντικό οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.