Χρηματοδότηση και επενδύσεις στους Ευρωπαϊκούς λιμένες

Χρηματοδότηση και επενδύσεις στους Ευρωπαϊκούς λιμένες

3
Χρηματοδότηση και επενδύσεις στους Ευρωπαϊκούς λιμένες

Ξεκίνησε σήμερα το ετήσιο διήμερο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (Εuropean Sea Port Organisation) που πραγματοποιείται στο Σοπότ της Πολωνίας. Θέμα του φετινού συνεδρίου αποτελούν η χρηματοδότηση των λιμένων και οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Ευρωπαϊκούς λιμένες.

Στα πλαίσια αυτά αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου η οποία είναι αφιερωμένη στις πρόσφατες εξελίξεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.  Συγκεκριμένα, σε ειδική συνεδρία με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής  κ. Θάνου Πάλλη θα παρουσιασθεί και θα συζητηθεί η πρόοδος, αλλά και οι δυστοκίες που έχουν παρουσιασθεί στην διαδικασία αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα. 

Επίσης αναμένεται να συζητηθούν οι σκέψεις και προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα απόδοσης λιμένων, επενδύσεων, χρηματοδότησης και αποκρατικοποιήσεων λιμένων μέσω παραχωρήσεων, με τον Επίτροπο κ. Κάλας να ανακοινώνει τις προθέσεις του για την ‘νέα’ Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική.

Κατά την πρώτη μέρα του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ESPO κ. Βικτορ Σκοενμακεϊρς, τόνισε τις τέσσερις προτεραιότητες για τους Ευρωπαϊκούς λιμένες σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προτεραιότητες αυτές συμπεριλαμβάνουν την συμβολή των φορέων διαχείρισης λιμένων στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής, την προώθηση του μανιφέστου για τους Ευρωπαϊκούς λιμένες το οποίο διαμόρφωσε η ΕSPO, την ανάληψη μιας ‘πράσινης’ πρωτοβουλίας από τους Ευρωπαϊκούς λιμένες, και την επιδίωξη να ενισχυθεί η χρηματοδοτική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Διευρωπαϊκών Δικτύων για την ενίσχυση των λιμενικών υποδομών με σημαντικές επιπτώσεις για το Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Στην παρέμβαση του κ. Κλέμανς Τσενγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Ηutchinson Port Holding για την Κεντρική Ευρώπη τόνισε τις επιπτώσεις που έχει το αρνητικό Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον και η ύφεση στην διάθεση των υποψήφιων επενδυτών, τις δυσκολίες που παράγουν οι πολύ υψηλές τιμές που έχουν δοθεί στο πρόσφατο παρελθόν από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για το δικαίωμα εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών λιμένων. Ο κ. Τσενγκ τονίσε ότι οι τιμές που προσφέρθηκαν την περίοδο 2005-2008 εταιρίες με μικρή εμπειρία στη λιμενική βιομηχανία και προσέγγισαν αποτιμήσεις άνω των 30 φορές τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) θα πρέπει να θεωρηθούν παρελθόν. Επισήμανε επίσης την σημασία του σταθερού κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση των επενδύσεων  στον Ευρωπαϊκό χώρο, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στην ανάγκη να δοθεί έμφαση στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων, ώστε το σύνολο των επενδύσεων στους Ευρωπαϊκούς λιμένες να πραγματοποιείται από ιδιώτες επενδυτές, και να αποφεύγονται οι περιπτώσεις που οι φορείς διαχείρισης λιμένων προβαίνουν σε επενδύσεις που ωφελούν συγκεκριμένους επενδυτές.

Στην παρουσίαση toy Αντιπροέδρου της ΑPM terminal κ. Μ. Πούλσεν δόθηκε έμφαση στους τέσσερις παράγοντες που δημιουργούν την τάση στις λιμενικές αγορές, την ανάπτυξη της ναυτιλίας τακτικών γραμμών, το μέγεθος των πλοίων, την ενίσχυση των υποδομών στην ενδοχώρα, και το περιβάλλον. Ο κ. Πουλσεν τόνισε την σημασία συνεργασίας μεταξύ ναυτιλιακών εταιριών και λιμένων όσο αφορά στην ροή των πληροφοριών, της χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων και τις αλλαγές στις διαδικασίες προσφοράς λιμενικών υπηρεσιών, εκτιμώντας ότι σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες βιομηχανίες η σχέση παρόχου και χρηστών δεν έχει αναπτυχθεί στον επιθυμητό  βαθμό.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.