Μέσα επιμερισμού κινδύνου από το Ε.Κ.

Μέσα επιμερισμού κινδύνου από το Ε.Κ.

3
Μέσα επιμερισμού κινδύνου από το Ε.Κ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες την πρόταση της Επιτροπής που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της πολιτικής συνοχής που είναι ακόμη διαθέσιμοι για εγγυήσεις και δάνεια από χρηματοπιστωτικά μέσα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Τα κονδύλια της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των λεγόμενων «μέσων επιμερισμού του κινδύνου». Σκοπός του μέτρου είναι η εξάλειψη των σοβαρών εμποδίων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως η Ελλάδα, όσον αφορά την συγκέντρωση της αναγκαίας ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση βασικών έργων τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο εν μέρει από δημόσια κονδύλια. Το μέσο αυτό θα υποστηρίξει την αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία και επομένως τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso δήλωσε τα εξής: «Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου θα μετατρέψει τα διαρθρωτικά μας ταμεία σε πραγματικό επενδυτικό μέσο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, 1,5 δισ. ευρώ μπορούν να δημιουργήσουν τουλάχιστον 2,25 δισ. ευρώ για δανεισμό ή εγγυήσεις σε έργα υποδομής. Αυτό αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της ισχυρής δέσμευσης της Ευρώπης για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους Έλληνες. Επιδοκιμάζω την ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο, μόνο 6 μήνες μετά την υποβολή της πρότασής μας.»

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, σχολίασε: «Αυτό το νέο μέσο θα επιτρέψει την υλοποίηση έργων υποδομής και θα δώσει την αναγκαία ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πολλά κράτη μέλη που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, και ιδίως στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ που μπορούν να βοηθήσουν στη μόχλευση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων. Αναμένω την ταχεία έγκριση της πρότασης από τα κράτη μέλη.»

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.