Μείωση του ελληνικού εμπορικού στόλου

Μείωση του ελληνικού εμπορικού στόλου

6
Μείωση του ελληνικού εμπορικού στόλου

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Φεβρουάριο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 3,8%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011.

Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Φεβρουάριο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 0,6 %, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.