Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών

20
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών

Σήμερα, ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Günther Oettinger, απηύθυνε εναρκτήρια ομιλία στην Ειδική Ημερίδα για την Ενέργεια, με θέμα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ», που οργανώθηκε στην Αθήνα από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το θέμα της ομιλίας του Επιτρόπου ήταν “Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και ο ρόλος της Ενέργειας στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή ανάπτυξη”.

Αρχικά, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στα οφέλη που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας χώρας όπως η Ελλάδα που, παρά την κρίση που βιώνει, πέτυχε να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της από 15.6% το 2009 σε 9.4% το 2011.  Η μειωμένη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και κατά συνέπεια τις αυξανόμενες τιμές τους, η διατήρηση μιας ηγετικής θέσης στις τεχνολογίες των Ευρωπαϊκών βιομηχανιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα συμβάλουν στο στόχο που έχει τεθεί από την ΕΕ έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας το 2020 να προέρχεται κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές.

Στη συνέχεια, ο κ. Oettinger ανέλυσε τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην ανάλυση καλών πρακτικών και την προώθηση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόσφατα, η Επιτροπή δημοσίευσε τον “Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050″, όπου αναλύονται διάφορα πεδία άσκησης ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να απαλλαγεί η Ευρωπαϊκή οικονομία από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050. Επιπλέον, πριν από το καλοκαίρι, αναμένεται μια Κοινοποίηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην οποία θα περιγράφεται η παρούσα κατάσταση και θα προτείνονται επιπλέον δράσεις έως το 2020 και στη συνέχεια έως το 2030. Η Κοινοποίηση ενδέχεται να συμπληρωθεί και από νομοθετικές πράξεις.

Ο κ. Oettinger αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Ελλάδας να καταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδοτικότερες και σταθερότερες οικονομικά, αλλά και στις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που έχει η χώρα στον συγκεκριμένο τομέα. Η συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου ενεργειακού συστήματος. Η ισχύουσα «Οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των χωρών. Με βάση αυτήν, το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα περιφερειακής συνεργασίας, με στόχο τόσο τη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές, όσο και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Επίτροπος δε παρέλειψε να προτείνει λύσεις για την περιφερειακή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών και την επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αναφέρθηκε και στους δύο Κανονισμούς που προτάθηκαν τον Οκτώβριο του 2011 σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και με τη χρηματοδότηση του σχεδίου ΔΣΕ (Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»). Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της σύνδεσής της με τις χώρες της Ενεργειακής Ένωσης και την Τουρκία, καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής.

Κλείνοντας, ο κ. Oettinger υπογράμμισε πως η σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, η υποστήριξη του οικονομικού συστήματος και η ενίσχυση της  ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας –ειδικά με την υλοποίηση προγραμμάτων όπως το ΗΛΙΟΣ– θα βοηθήσουν την Ελλάδα να εξέλθει από την παρούσα δύσκολη κατάσταση. Σε αυτήν την προσπάθεια, ο Επίτροπος θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη χώρα και να συμβάλλει στην ανάπτυξή της μέσω ενός σταθερού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.