Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

6
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «ATTICA»)ανακοινώνει ότι η MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «MIG») κατέβαλε στις 19.12.2011 έναντι της αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA το ποσό των Ευρώ 7.000.000,20 το οποίο αντιστοιχεί σε 23.333.334 νέες μετοχές της ATTICA, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ανωτέρω ποσό  αντιστοιχεί σε μέρος της υφιστάμενης άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της MIG στην ATTICA.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.