Οι αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού

Οι αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού

5
Οι αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού

Στις 25 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Άδωνι Γεωργιάδη.
Στον κ. Γεωργιάδη ανατίθεται η εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιείας».
Ο υφυπουργός έχει κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, εξαιρείται ωστόσο από τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενώ μπορεί να υποβάλλει πράξεις και προτάσεις για την έκδοση διαταγμάτων, από κοινού με άλλους υπουργούς και υφυπουργούς.
Στις αρμοδιότητες του νέου υφυπουργός, σύμφωνα με το άρθρο 2, δεν περιλαμβάνονται:
α) να προσδιορίζει την πολιτική του υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του υπουργείου.
β) να εκπροσωπεί το υπουργείο στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και η εν γένει προβολή επικοινωνία και προώθηση του έργου του υπουργείου σε όλους του τομείς.
γ) Ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων καθώς και τα ερωτήματα για την επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, η τοποθέτηση αυτών καθώς και όλα τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.