Διορισμός Διευθυντή Αρχής Προσφυγών

Διορισμός Διευθυντή Αρχής Προσφυγών

9
Διορισμός Διευθυντή Αρχής Προσφυγών

Mε απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή ορίζεται στη θέση του διευθυντή της Αρχής Προσφυγών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η κ. Λαμπρινή Κωλέττα του Κωνσταντίνου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  απ΄ όπου αποσπάται.

Η κ. Λαμπρινή Κωλέττα είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Αστικό Δίκαιο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά  και ισπανικά.

Η Αρχή Προσφυγών είναι μια νέα αυτοτελής υπηρεσία που συστήνεται σύμφωνα με το Ν. 3907/2011, η οποία υπάγεται στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έχει ως αποστολή την εξέταση των προσφυγών των αιτούντων διεθνή προστασία κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου.